”Uppenbart att det är en skillnad på upplysningskraven”

Debattör

Anders Mårdell är tidigare auktoriserad revisor och partner på EY. Numera pensionär.

 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Skriv ut artikeln
16 april, 2020

Replik från Anders Mårdell på Policygruppens för revisions svar på debattartikeln Revisionsberättelsen för mindre företag i behov av ny beskrivning.

Jag har noterat att Mikael Winkvists svar på min artikel inte alls berör skrivningen i punkt 2.2 i K3 som lyder: Om det vid bedömningen av företagets fortlevnadsförmåga föreligger eller förutses händelser eller förhållanden som medför betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten, ska ett större företag lämna upplysning om skälen för tvivlen.”

Denna skrivning fanns inte med i den ursprungliga lydelsen av K3 utan tillkom i november 2016. Så vitt jag kan se berör inte heller de artiklar och uttalanden som svaret på mitt inlägg refereras till, denna skrivning i K3.

För mig är det uppenbart att det är en skillnad på upplysningskraven mellan ett större och ett mindre företag eftersom punkten rimligen inte annars skulle ha införts i K3. Möjligen kan man tolka det som om att endast ett större företag behöver upplysa om själva skälen till tvivlen om fortlevnaden medan ett mindre företag bara skulle behöva skriva att det föreligger tvivel utan att närmare förklara detta. Om det är på detta vis skrivningen i K3 punkt 2.2 ska tolkas blir ändå, enligt min uppfattning, formuleringarna i revisionsberättelsen för ett mindre företag missvisande.

Anders Mårdell. Foto: Catrine Heinestam

Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp