”Uppenbart att det är en skillnad på upplysningskraven”

Debattör

Anders Mårdell är tidigare auktoriserad revisor och partner på EY. Numera pensionär.

 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Skriv ut artikeln
16 april, 2020

Replik från Anders Mårdell på Policygruppens för revisions svar på debattartikeln Revisionsberättelsen för mindre företag i behov av ny beskrivning.

Jag har noterat att Mikael Winkvists svar på min artikel inte alls berör skrivningen i punkt 2.2 i K3 som lyder: Om det vid bedömningen av företagets fortlevnadsförmåga föreligger eller förutses händelser eller förhållanden som medför betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten, ska ett större företag lämna upplysning om skälen för tvivlen.”

Denna skrivning fanns inte med i den ursprungliga lydelsen av K3 utan tillkom i november 2016. Så vitt jag kan se berör inte heller de artiklar och uttalanden som svaret på mitt inlägg refereras till, denna skrivning i K3.

För mig är det uppenbart att det är en skillnad på upplysningskraven mellan ett större och ett mindre företag eftersom punkten rimligen inte annars skulle ha införts i K3. Möjligen kan man tolka det som om att endast ett större företag behöver upplysa om själva skälen till tvivlen om fortlevnaden medan ett mindre företag bara skulle behöva skriva att det föreligger tvivel utan att närmare förklara detta. Om det är på detta vis skrivningen i K3 punkt 2.2 ska tolkas blir ändå, enligt min uppfattning, formuleringarna i revisionsberättelsen för ett mindre företag missvisande.

Anders Mårdell. Foto: Catrine Heinestam

Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

 Upp