”Uppenbart att det är en skillnad på upplysningskraven”

Debattör

Anders Mårdell är tidigare auktoriserad revisor och partner på EY. Numera pensionär.

 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Skriv ut artikeln
16 april, 2020

Replik från Anders Mårdell på Policygruppens för revisions svar på debattartikeln Revisionsberättelsen för mindre företag i behov av ny beskrivning.

Jag har noterat att Mikael Winkvists svar på min artikel inte alls berör skrivningen i punkt 2.2 i K3 som lyder: Om det vid bedömningen av företagets fortlevnadsförmåga föreligger eller förutses händelser eller förhållanden som medför betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten, ska ett större företag lämna upplysning om skälen för tvivlen.”

Denna skrivning fanns inte med i den ursprungliga lydelsen av K3 utan tillkom i november 2016. Så vitt jag kan se berör inte heller de artiklar och uttalanden som svaret på mitt inlägg refereras till, denna skrivning i K3.

För mig är det uppenbart att det är en skillnad på upplysningskraven mellan ett större och ett mindre företag eftersom punkten rimligen inte annars skulle ha införts i K3. Möjligen kan man tolka det som om att endast ett större företag behöver upplysa om själva skälen till tvivlen om fortlevnaden medan ett mindre företag bara skulle behöva skriva att det föreligger tvivel utan att närmare förklara detta. Om det är på detta vis skrivningen i K3 punkt 2.2 ska tolkas blir ändå, enligt min uppfattning, formuleringarna i revisionsberättelsen för ett mindre företag missvisande.

Anders Mårdell. Foto: Catrine Heinestam

ANNONS
ANNONS

Obligatorisk digital ingivning av årsredovisning på gång

22 oktober, 2020 Att lämna in årsredovisningen digitalt kommer att bli obligatoriskt. Frågan är när.

Hallå där… Elisabeth Raun – som skrivit om omställningsstödet

22 oktober, 2020 Vad är viktigast att tänka på när det gäller omställningsstödet och när man redovisar det?

Steg för steg – vägen mot den egna byrån

20 oktober, 2020 Jonny Boström har bestämt sig. Med dansen som ledstjärna ska han skapa en ny byrå.

Nischbyrån – underutnyttjad framgångsmodell

20 oktober, 2020 Digitaliseringen kan göra att nischbyrån får det genomslag som den borde inom revisions- och rådgivningsbranschen.

5 tips – så undviker byrån cyberattacker

19 oktober, 2020 Ju mer digitaliserat allt blir, desto större risk för dataintrång. Coronapandemin är inget undantag.

Definitionen av civilrätt problematiseras

15 oktober, 2020 Skatterättens förhållande till civilrätten har diskuterats flitigt. Men vad menas egentligen med termen civilrätt?

 Upp