Foto: Getty Images

Traineeprogram som stärker branschens attraktionskraft

Debattör

Göran Johansson, auktoriserad revisor och verksam som lärare på Södertörns högskola.

 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Skriv ut artikeln
1 oktober, 2018

Förmågan att attrahera unga talanger är avgörande för branschens framtid. Det råder det knappast några tvi­vel om. Men hur får vi dagens studenter att upptäcka oss och det breda spektrum av möjligheter vi kan erbjuda?

Vi måste alla dra vårt strå till stacken. Jag har länge filat på idén om ett traineeprogram för att låta studenter få möjlighet att prova på att arbeta i branschen. Vad är då nytt med detta? Det finns ju redan en mängd olika traineepro­gram som lockar till sig unga, ambitiösa och välutbildade personer. Och de större revisions­byråerna anställer ju varje år ett stort antal nyexaminerade studenter och har olika former av introduktionsprogram.

Det som är unikt med den här idén är att det anordnas traineeplatser hos flera olika företag under en sammanhållen tid. Förutom företag i branschen är tanken att även låta traineen pröva på att arbeta på bank, för att stärka kontaktnätet med andra aktörer än revisions-, redovisnings- och rådgivningsföretag. Det skul­le alltså bli ett sätt för studenterna att upptäcka många av fördelarna med vår bransch, inom ramen för sin utbildning.

Lite skissartat skulle det se ut så här:

Anordnaren till traineeprogrammet

 • Har kontakt med universitet och högskolor
 • Utövar ett mentorskap under traineepro­grammet
 • Genomför utbildning för traineen under traineeprogrammet
 • Ordnar samrådsmöten med samarbetspart­nern
 • Får ersättning för samrådsmöten från samar­betsparterna

 Universitetet/högskolan

 • Möjlighet till fortsatta studier med praktik­plats
 • Deltar i samrådsmöten med Affärsrådet
 • Är med och ersätter anordnaren av trai­neepropgrammet för samrådsmötena
 • Samarbetspartners – redovisningsbyrå, revi­sionsbyrå och bank
 • Tar emot traineen under en bestämd period för bestämda traineeuppgifter
 • Er med och ersätter anordnaren av trai­neepropgrammet för de anordnade samråds­mötena
 • Deltar i samrådsmöten med Affärsrådet

Traineen

 • Är en del av högskole-/universitetsutbildning

För några år sedan var det nära att min idé om ett traineeprogram blev verklighet. Söder­törns högskola, där jag är verksam, var med på planerna. Därutöver var en revisionsbyrå, en redovisningsbyrå samt en bank intresserade av att delta i programmet. Av olika skäl avstannade tyvärr projektet av i sista stund.

Men jag ger inte upp. Jag tror fortfarande på idén. Och jag vet att det finns intresserade byråer. Det som krävs är egentligen bara en redovisnings- och en revi­sionsbyrå som är tillräckligt stora, kanske 20-40 anställda, samt en bank som är intresserade. Och så en högskola eller ett universitet som kan erbjuda studenterna möjlighet att inom ramen för mastersutbildningen delta i traineepro­grammet.

Vi måste alla göra allt vi kan för att få unga, ambitiösa människor att söka sig till vår bransch. Ett sådant här traineeprogram skulle verkligen sticka ut i den breda flora av program som dagens studenter erbjuds.

Jag hoppas att det finns byråer där ute som lockas av idén och kan tänka sig att delta i ett sådant program. Varför inte med FAR i ryggen?

Göran Johansson. Foto: Erik Flyg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Fika med Martin Hammarström: ”Fokuserar på affärerna, vinnare och förlorare”

11 juni, 2019 Revisionsvärlden har på tre år lyckats bli en etablerad nyhetskälla i revisions- och redovisningsbranschen.

”Komplex skatt lockade”

10 juni, 2019 Flexibelt jobb präglat av ständiga förändringar. Så beskri­ver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete.

Högt i tak och låg prestige

7 juni, 2019 Balans hälsar på PrimeQ i Stockholm som erbjuder personalen största möjliga flexibilitet.

Timkravet för revisorer avskaffas

29 maj, 2019 I stället för att räkna timmar ska RI titta närmare på utbildning och erfarenhet.

Patrik Anderbro ny vd för KPMG

28 maj, 2019 Auktoriserade revisorn Patrik Anderbro blir ny vd för KPMG i Sverige.

Hur ska digitala tjänster beskattas?

27 maj, 2019 Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar angående International Fiscal Associations konferens.

 Upp