Foto: Getty Images

Traineeprogram som stärker branschens attraktionskraft

Debattör

Göran Johansson, auktoriserad revisor och verksam som lärare på Södertörns högskola.

 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Skriv ut artikeln
1 oktober, 2018

Förmågan att attrahera unga talanger är avgörande för branschens framtid. Det råder det knappast några tvi­vel om. Men hur får vi dagens studenter att upptäcka oss och det breda spektrum av möjligheter vi kan erbjuda?

Vi måste alla dra vårt strå till stacken. Jag har länge filat på idén om ett traineeprogram för att låta studenter få möjlighet att prova på att arbeta i branschen. Vad är då nytt med detta? Det finns ju redan en mängd olika traineepro­gram som lockar till sig unga, ambitiösa och välutbildade personer. Och de större revisions­byråerna anställer ju varje år ett stort antal nyexaminerade studenter och har olika former av introduktionsprogram.

Det som är unikt med den här idén är att det anordnas traineeplatser hos flera olika företag under en sammanhållen tid. Förutom företag i branschen är tanken att även låta traineen pröva på att arbeta på bank, för att stärka kontaktnätet med andra aktörer än revisions-, redovisnings- och rådgivningsföretag. Det skul­le alltså bli ett sätt för studenterna att upptäcka många av fördelarna med vår bransch, inom ramen för sin utbildning.

Lite skissartat skulle det se ut så här:

Anordnaren till traineeprogrammet

 • Har kontakt med universitet och högskolor
 • Utövar ett mentorskap under traineepro­grammet
 • Genomför utbildning för traineen under traineeprogrammet
 • Ordnar samrådsmöten med samarbetspart­nern
 • Får ersättning för samrådsmöten från samar­betsparterna

 Universitetet/högskolan

 • Möjlighet till fortsatta studier med praktik­plats
 • Deltar i samrådsmöten med Affärsrådet
 • Är med och ersätter anordnaren av trai­neepropgrammet för samrådsmötena
 • Samarbetspartners – redovisningsbyrå, revi­sionsbyrå och bank
 • Tar emot traineen under en bestämd period för bestämda traineeuppgifter
 • Er med och ersätter anordnaren av trai­neepropgrammet för de anordnade samråds­mötena
 • Deltar i samrådsmöten med Affärsrådet

Traineen

 • Är en del av högskole-/universitetsutbildning

För några år sedan var det nära att min idé om ett traineeprogram blev verklighet. Söder­törns högskola, där jag är verksam, var med på planerna. Därutöver var en revisionsbyrå, en redovisningsbyrå samt en bank intresserade av att delta i programmet. Av olika skäl avstannade tyvärr projektet av i sista stund.

Men jag ger inte upp. Jag tror fortfarande på idén. Och jag vet att det finns intresserade byråer. Det som krävs är egentligen bara en redovisnings- och en revi­sionsbyrå som är tillräckligt stora, kanske 20-40 anställda, samt en bank som är intresserade. Och så en högskola eller ett universitet som kan erbjuda studenterna möjlighet att inom ramen för mastersutbildningen delta i traineepro­grammet.

Vi måste alla göra allt vi kan för att få unga, ambitiösa människor att söka sig till vår bransch. Ett sådant här traineeprogram skulle verkligen sticka ut i den breda flora av program som dagens studenter erbjuds.

Jag hoppas att det finns byråer där ute som lockas av idén och kan tänka sig att delta i ett sådant program. Varför inte med FAR i ryggen?

Göran Johansson. Foto: Erik Flyg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Pernilla Lundqvist ny krönikör i Balans

22 mars, 2019 Ordförande för FAR:s policygrupp för redovisning Pernilla Lundqvist fattar pennan.

”Jag klarade provet!”

21 mars, 2019 För att öka chanserna att klara redovisningskonsultexamen bad Josefin Emitslöf om många olika arbetsuppgifter.

Månadens medlem: Jannike Gellerstam

20 mars, 2019 Jannike Gellerstam är auktoriserad revisor på Frejs, jobbar med generationsskiften och brinner för konsultationer med kunderna.

Bolagsverket: Revisorer – lämna in årsredovisningen digitalt!

19 mars, 2019 Obligatorium: Det gäller för digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag som följer K2 och K3.

Det här innebär de nya utbildningskraven för dig och din byrå

15 mars, 2019 De nya reglerna om utbildning för revisorer ställer krav på byråerna.

Företag bättre på att upplysa om mångfald – men än finns kvar att göra

13 mars, 2019 Tack vare lagkravet på upplysningar om mångfald har bolagens rapportering blivit bättre.

 Upp