Foto: Christian Gustavsson

Per Johansson: Revisorsyrket måste bli mer attraktivt

21 september, 2017

Revisor riskerar att bli ett bristyrke. Det menar Revisorsinspektionens chef Per Johansson som föreslår att utbildningen anpassas till nya krav och förväntningar på yrkesrollen.

Revision handlar ytterst om att skapa förtroende för näringsliv och offentlig sektor. Därför är genomförandet av verksamheten viktig. Medborgare och aktieägare behöver kunna lita på att revisorerna är tillräckligt många och att de har rätt kompetens. Så är inte fallet i dag, i alla stycken.

Utbildningssystemet för revisorer klarar inte av att leverera tillräckligt många revisorer. Samtidigt som den traditionella revisorsrollen håller på att förändras. Det finns en uppenbar risk att revisor blir ett bristyrke. Utbildningen måste anpassas till nya krav på yrkesrollen. Revisorsinspektionen ser därför över nuvarande utbildningskrav och kommer inom kort att lämna förslag till förändrade regler.

Ambitionen är att:

  • göra revisorsyrket mer attraktivt
  • ytterligare höja revisionskvaliteten
  • effektivisera utbildningen

Det är i dag inte helt självklart att välja revision som sitt framtida yrke. En förklaring är sannolikt att utbildningen till revisor tillhör en de allra längsta och mest komplicerade av alla yrken. I genomsnitt krävs totalt närmare tio års utbildning innan man får genomgå prov för revisorsexamen. Av de cirka 500 nyutbildande ekonomer som revisionsföretagen i Sverige anställer varje år når enbart cirka 150 en slutlig examination som kvalificerad revisor. För att studenter ska söka sig till branschen krävs därför inte bara att yrket är attraktivt, utan också att karriärvägen till att bli revisor upplevs som framkomlig.

Ansvaret för attraktionen i yrket ligger i första hand på revisorerna och revisionsföretagen själva.  Revisorsinspektionen kan bidra genom att kraven på utbildning inte försvårar rekrytering av duktiga revisorer i onödan. Det handlar inte om att ”sänka ribban” genom att göra utbildningskraven enklare och sänka revisionskvalitén. Tvärtom behöver vi en revisorskår som i framtiden kan ta sig an nya problemområden och metoder för granskning som bland annat digitaliseringen medför. Detta kan åstadkommas genom att bredda kompetensbasen, ställa tydligare krav på utbildningens innehåll samt skapa alternativa utbildningsvägar.

I Sverige är vi skyldiga att följa EU:s regler när det gäller kraven på utbildning av revisorer. Nationellt ställer vi i dag dock strängare krav än EU. Genom att vi i dag har större inslag av internationell harmonisering av hur revision ska bedrivas kan vi bättre anpassa oss till EU:s krav och avskaffa regler som inte längre är lika nödvändiga som tidigare. De förändringar som föreslås innebär i korthet följande:

  • I dag saknas en yrkesutbildning i revision vid våra lärosäten. Den genomförs till stora delar inom revisionsföretagen. Nuvarande utbildningskrav innebär att alla ämnesområden enligt EU:s direktiv, både de obligatoriska och icke obligatoriska, ska läsas vid högskola eller universitet. Vårt föreslag innebär en uppdelning där vissa obligatoriska ämneskrav, främst företagsekonomi, ska läsas vid högskola eller universitet. Andra obligatoriska ämnen, yrkesinriktade mot revision, kan även läsas vid revisionsföretagen och FAR. Samtliga ämnen som kan vara relevanta för revisionen kommer fortsatt att testas i ett prov.

Förslaget ger professionen ett större ansvar för kompetensutvecklingen och möjlighet att påverka kursinnehåll och kompetenskrav. Syftet är inte att stänga dörren för revisorsutbildningar inom våra lärosäten utan att hitta nya former för samarbete. Alternativa utbildningsvägar kommer att höja kvaliteten och relevansen.

  • En kandidatexamen blir grundkravet. En företagsekonomisk inriktning väntas fortsatt vara den vanligaste utbildningsvägen, men den behöver inte vara den enda. Det ges ökade möjligheter till en mer varierad utbildningsbakgrund hos de studenter som söker sig till revisorsyrket och en breddad rekryteringsbas för revisionsföretagen.
  • Vi går från att ange utbildningskrav i termer av hur länge och hur många högskolepoäng som studenterna har inom olika ämnen till att beskriva vilken kompetens som ska ha förvärvats inom de olika områdena. Detta tror vi kommer att ge en bättre möjlighet för högskolor, universitet, studenter och revisionsföretag att anpassa och effektivisera sin utbildning. Det bör även ge ökade förutsättningar för mindre revisionsföretag att erbjuda en god internutbildning med stöd av FAR.

Revisorsinspektionen vill med de nya reglerna skapa förutsättningar för en mer effektiv och målinriktad utbildning av revisorer som motsvarar intressenters krav på en oberoende, effektiv och kvalitativ granskning. Detta kräver dock ett lagarbete. Revisorsinspektionen är bara en part i det arbetet genom sina föreskrifter för utbildning, examinationer och tillsyn av revisorer. Det arbete som bedrivs vid våra lärosäten och inom revisorsbranschen är grundläggande för en effektiv utbildning.

Det är därför Revisorsinspektionens förhoppning att det fortsatta arbetet kommer att kännetecknas av ett ökat samarbete. Nya föreskrifter oavsett hur väl utformade de är kommer inte att vara det enda svaret på hur vi ska lösa framtida utmaningar inom revisionen.

Läs mer: Risk för byråbubblor med ny revisorsutbildning

Läs mer: Akademin: RI:s förslag stärker inte branschen

Läs mer: FAR:s Dan Brännström: ”Alla kan inte vara stöpta i samma form”

Annons
Annons

Frias från skadeståndsansvar i samband med rådgivning

12 november, 2019 Hovrätten dömde advokatbyrån till skadestånd, men Högsta domstolen friade.

Hon upplevde företagens Brexit-problem inifrån

8 november, 2019 Skatterådgivaren Ida Lejerdals arbete för PwC i London gav en nära inblick i företagens Brexit-frågor.

Experten reder ut: K3 på frivillig basis

5 november, 2019 Ska mindre företag som tillämpar K2 övergå till K3? Eva Törning reder ut.

Etiken är eftersatt på universitetens redovisningskurser

4 november, 2019 Etik är ett eftersatt område inom universitetskurserna i redovisning.

Hetaste skattefrågorna inför 2020

1 november, 2019 Här är skatteområdena som är hetast inför 2020, Tidningen Balans har talat med två experter.

Attraktivare arbetsgivare med godkänd utbildningsplan

31 oktober, 2019 I jakten på rätt personal kan en godkänd utbildningsplan vara en konkurrensfördel.

 Upp