Revision är en långsiktig investering

Debattör

Marianne Sandén Ljungberg är revisor vd för Mazars i Sverige.

Skriv ut artikeln
27 augusti, 2014

Innan vi diskuterar ytterligare nedtrappning av revisionsplikten, finns det mängder med regler att förenkla och förbättra. Det skriver Marianne Sandén Ljungberg, vd för Mazars i Sverige.

Vart fjärde år överöses vi av vallöften: Bättre skola och sjukvård, lägre skatter, ökad jämställdhet och så vidare. Naturligtvis ska Sveriges alla företagare också få några löften och nyligen gjorde näringsminister Annie Lööf ett utspel där hon bland annat lovade att ta bort revisionsplikten för företag med upp till 50 anställda. Annie Lööf vill att företagen ska kunna investera i fler jobb i stället för revision och ”därmed slippa regeltvånget”.

För några år sedan togs revisionsplikten bort för de allra minsta företagen. Orosmomentet var då att skatteintäkterna skulle minska på grund av ett ökat fusk. Men eftersom Skatteverket inte kan se att fusket ökat, trots att många företag i dag inte granskas av någon revisor, ser Annie Lööf inte att hennes förslag skulle innebära några ökade kostnader.

Annie Lööf har myntat ett nytt uttryck: investera i revision. Det är klokt och rätt. Revision brukar betraktas som en löpande kostnad, men att få ett kvitto på att man gör och tänker rätt stärker naturligtvis företagen och är därmed att se som en långsiktig investering. De företag som väljer att ha revisor gör en investering. De väljer en kvalitetssäkring som gagnar företaget, dess ägare, kunder, leverantörer och övriga intressenter. Men när man ska investera så måste man ibland prioritera, och många funderar naturligtvis på om revision är den mest värdefulla investeringen.

Hur mycket vet man egentligen om det fusk som näringslivsministern menar inte förekommer? Skatteverket har ingen möjlighet att granska alla de företag som i dag inte har någon revisor och utifrån en inkomstdeklaration har man svårt att se om det förekommer. Men är det egentligen det här som den stora frågan gäller?

Att driva företag kan ibland vara svårt, ångestfullt och kräva långt mer än den normala 40-timmarsvecka som de flesta lever efter. Revisionen innebär inte ett krångligt regelverk, det gör i stället alla de lagar som ett svenskt aktiebolag ska följa. Det är omöjligt för de mindre företagen att själva ha denna kunskap. Som revisorer ser vi att regelverken är svåra och att företagarna behöver stöttning. Sen revisionsplikten avskaffades får Bolagsverket hantera mängder av bristfälliga årsredovisningar vilket leder till långa handläggningstider. Dessutom kostar det företagen stora summor att göra fel. Förseningsavgifterna till såväl Bolagsverket som Skatteverket är dyra och ofta måste konsulter kopplas in för att årsredovisningen ska bli godkänd. Det är till förenkling av dessa regler som insatser behövs.

EU:s strängare reglering av revisionen i de noterade och finansiella företagen kommer att införas om två år. Att genomföra förändringar innan vi vet hur detta regelverk kommer att fungera, verkar oklokt. Men innan dess finns det många förenklingar som kan genomföras för de mindre svenska aktiebolagen. Momslagstiftningen blir allt krångligare och många mindre bolag väljer bort att anställa av rädsla för alla de åtaganden och avgifter som är förknippade med en anställning.

Kanske kan revisionsplikten vara frivillig, men innan man diskuterar denna fråga finns det mängder med regler att förenkla och förbättra. Låt oss heller inte glömma bort att den kvalitetssäkring som revisionen innebär gör det lite enklare i näringslivet, då företagarna kan lita på de siffror som presenteras. Det handlar inte bara om fusk eller inte fusk, utan lika mycket att förstå och tolka ett krångligt regelverk så att företagen redovisar rätt och tolkar reglerna på samma sätt. Om frivilligheten innebär att investeringsbeslutet blir något annat än revision så tenderar denna trygghet att försvinna.

Text: Marianne Sandén Ljungberg

 • Tentand om revisorsprovet: ”Snabbaste sex timmar jag upplevt”

  18 januari, 2021 Elvira Stehn var en av tentanderna som skrev revisorsprovet i hemstaden Luleå.

  Grant Thorntons VD hyllar medarbetarna: ”Dragit ett tungt lass”

  15 januari, 2021 Trots utmaningarna 2020 har det gått bra för GT. Nu hyllar VD Anna Johnson medarbetarna.

  På kundens villkor

  14 januari, 2021 På Varbergs Revisionsbyrå finns ingen färdig mall – fokus är på kundens individuella behov.

  Svidande kritik mot Tillväxtverkets effektutvärderingar

  13 januari, 2021 Riksrevisionen riktar skarp kritik mot tre myndigheter vars analyser i näringspolitiska insatser brister i tillförlitlighet.

  Vill göra skatterätt lättillgängligt

  12 januari, 2021 Det behövs en ny approach till det skatterättsliga materialet, menar skatterättsprofessorn Eleonor Kristoffersson.

   Upp