Replik: Statsmakterna har inte branschkunskapen

Debattör

Urban Engerstedt är tidigare chefsjurist på FAR och numera verksam som seniorrådgivare åt revisorer och revisionsföretag.

Skriv ut artikeln
29 oktober, 2013

Revisions- och rådgivningsbranschen har förändrats mer än lagstiftaren vet. Att tro något annat är önsketänkande. Det skriver Urban Engerstedt i debatten om tystnadsplikten för olika yrkeskategorier i FAR.

I min debattartikel angående FAR-medlemmarnas tystnadsplikt (Balans nr 7/2013) har jag ifrågasatt, både från principiell och praktisk synpunkt, det lämpliga i att redovisningskonsulter och andra rådgivare har en längre gående tystnadsplikt än revisorer. Mot detta har FAR:s sekretariat genom Fredrik Nydén och Sara Orback bland annat invänt att en urholkad tystnadsplikt för exempelvis skatterådgivare skulle kunna medföra en konkurrensnackdel.  Man har också ifrågasatt att det skulle finnas ett allmänt intresse av att FAR:s medlemmar kan eller ska vända sig till polis och åklagare för att informera om misstänkt brottslighet, detta eftersom ”varken den svenska regeringen eller riksdagen har ansett att det finns ett sådant behov.”

Argumentet om konkurrensnackdel har jag förståelse för. Däremot anser jag att det är ett önsketänkande att tro att statsmakterna medvetet och aktivt skulle ha avstått från att införa en sådan skyldighet i lagstiftningen. Nej, sanningen är nog helt enkelt den att statsmakterna inte har beaktat den utveckling som skett inom FAR på senare år från att vara en intresseförening för auktoriserade revisorer till att bli en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Redan den omständigheten att FAR ibland fortfarande benämns Föreningen Auktoriserade Revisorer i offentliga dokument som remisser från regeringskansliet och skrivelser från statliga myndigheter (liksom i artiklar skrivna av ekonomijournalister!) utgör enligt min mening ett belägg för detta. Om regering och riksdag med flera företrädare för det allmänna kände till omfattningen av den rådgivningsverksamhet som bedrivs av de FAR-medlemmar som inte är revisorer, skulle nog diskussionen bli en annan. Rådgivnings­verksamheten kommer dessutom att öka i omfattning enligt aktuella framtidsstudier.

Men mina betänkligheter ligger inte endast på det principiella utan också på det praktiska planet, det vill säga den asymmetri som råder mellan de olika medlemskategorierna i FAR när det gäller tystnadsplikten och upplysningsskyldigheten. Fredrik Nydén och Sara Orback påpekar att sanno­likheten för att en företagare som vet med sig att han eller hon begått ett brott skulle vända sig till en FAR-medlem för att få hjälp troligen skulle minska rejält om företagaren visste att medlemmen hade rätt att anmäla det inträffade till polisen. Visst, men är det inte lika sannolikt att informationen till revisorer från redovisningskonsulter och skatterådgivare i så kallade kombiuppdrag hämmas till följd av olikheterna i regelverket? Fredrik Nydén och Sara Orback har dock förvånande nog valt att inte kommentera denna fråga.

Fredrik Nydén och Sara Orback avslutar sin replik mot min debattartikel med att dels framhålla att de självfallet välkomnar en diskussion om den tystnadsplikt som FAR:s medlemmar åtagit sig, dels konstatera att när det gäller frågan om rapportering av misstänkt ekonomisk brottslighet så pågår det för närvarande en diskussion om detta inom IFAC. Tack för det!

 

Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp