Foto: iStock

Oklar ansvarsfråga i brf

Debattör

Anders Callert är auktoriserad revisor på Helsingborgs Ekonomi&Revision AB.

 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Skriv ut artikeln
6 mars, 2018

Nybildade bostadsrättsföreningar tillämpar i huvudsak K2-regelverket och redovisar byggnadsavskrivningar som underskott. Oklar redovisningspraxis gör även ansvarsfrågan svårbedömd.

Det visar sig att bostadsrättsföreningar som bildats under senaste tiden i huvudsak tillämpar K2-regelverket och att byggnadsavskrivningar generellt sett redovisas som underskott i deras räkenskaper. I princip har man därmed avskaffat byggnadsavskrivningar i nybildade bostadsrättsföreningar som tillämpar K2-regelverket.

Att K3-regelverket sällan tillämpas beror förmodligen på att man varje år måste budgetera ett överskott för att finansiera större underhållsåtgärder, ett beslut som kan vara svårt för styrelser att genomdriva.

I K2-regelverket görs löpande avsättning till underhåll av byggnaden vilket gör det lättare att få igenom finansiering även för större framtida underhåll. Problem dyker dock upp med likviditeten i äldre K2-föreningar i samband med underhåll av exempelvis större poster som nytt tak som behöver lånefinansieras.

Det finns numera inte budgetunderlag till att finansiera amorteringen i motsats till vad som fanns innan dagens regelverk. Den nya takkostnaden kommer framöver dessutom sannolikt att ge ett underskottsproblem för många äldre föreningar och hamna som ett balanserat underskott i balansräkningen.

Förmodligen har bara fåtalet av föreningarna sedan tidigare år via löpande underhållsavsättning samlat ihop till åtgärden. Frågan är då vilken av de olika styrelsebesättningarna föreningen haft genom åren som bär ansvaret för balanserat underskott som uppstått; den styrelse som var ansvarig för underhållsavsättningen före utbyte av tak, den styrelse som genomförde takbytet eller den styrelse som låter det balanserade underskottet eventuellt ligga kvar ograverat efter takbytet? Det blir svårt att avgöra.

Likviditeten kommer som sagt till följd av större underhållsåtgärder efterhand att försämras i de äldre K2-föreningarna, såvida inte behovet av likvida medel kan lösas av höjda årsavgifter. Styrelsen kan exempelvis som lösning på problemet välja att i sin budget lägga till en ny post benämnd ”överavsättning till underhållsfond”.

I dagens situation, när den kraftiga värdeökningen på bostadsrätter avstannat och regeringens amorteringskrav på bolån pressar konsumenternas betalningsförmåga, kommer emellertid många styrelser sannolikt avstå från att ta upp en överavsättning till underhåll i budgeten. Sålunda ger det som resultat, när större underhållsposter hamnar som underskott i K2-föreningar och där styrelsen väljer att inte ta upp eller täcka underskottet i budgeten, att den grundläggande självkostnadsprincipen inte följs av styrelsen.

Man kan också räkna ut att det nog finns styrelser som utnyttjar den nuvarande något oklara situationen kring underhållsfond och balanserat underskott i K2-föreningar och av detta beslutar att inte höja årsavgiften i tillräcklig omfattning, vilket beror på svårigheten att klargöra vilken av medlemmarna i styrelser under åren som bär ansvaret för underskottet i bostadsrättsföreningen.

Ansvarsfrågan för styrelser har därmed, som effekt av senaste årens förändringar i lagstiftningen och rättsutlåtande avseende underskott, blivit betydligt svårare att bedöma.

3 svar till “Oklar ansvarsfråga i brf”

 1. Sven Ekholm skriver:

  I föreningar som genomfört den stadeändring som innebär att avgifterna ska täcka utgifterna i st f som tidigare kostnaderna kommer väl ansvarsfrågan i ett annat läge?

  • Anders Callert skriver:

   Nej då täcks inte underhållskostnaden in om bara utgifter ska täckas av årsavgifter enligt stadgar.

 2. Arnold Wittgren skriver:

  Ditt inlägg är ytterligare ett exempel på att regelsystemet för brf bör ändras. Redovisningen bör avspegla hur boende och presumtiva boende tänker och hur dom i vardagen uppfattar ekonomi.
  Dagens regler och redovisningssytem stärker inte förtroendet för regelsättare och lagstiftare. När systemet ändras hoppas jag att ansvarsfrågan blir enklare att klara ut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Mod gjorde baks & co till Årets framtidsbyrå 2018

21 september, 2018 Strategiskt arbete och tänket "en kund i taget" gjorde baks & co till Årets framtidsbyrå.

CH Witts pris 2018 till Anja Hjelström

20 september, 2018 Anja Hjelström prisas för artikeln ”Bättre kommunikation – en lösning på vilket problem?”.

Mazars: Viktigast av allt är medarbetarna

18 september, 2018 Ett ungt gäng med höga ambitioner mitt i en av Sveriges hetaste forskningsbyar.

”Kan komma nya sätt för revisorerna att arbeta”

17 september, 2018 Som revisor gäller det att hålla sig uppdaterad inom XBRL-området i höst.

Digital inlämning av årsredovisning – vad tycker du?

14 september, 2018 Vad tycker företag och deras ombud tycker om obligatorisk digital inlämning av årsredovisning?

Månadens medlem: Paulina Persson

13 september, 2018 Varje månad tar vi tempen på en medlem FAR. Hej Paulina Persson!

 Upp