”Ni borde vara föregångare i hållbarhetsarbetet”

Debattör

Jesper Jonsteg är ekonom med fokus på strategisk marknadsföring och ordförande i Hållbart Näringsliv, en intresseorganisation som arbetar för att öka näringslivets engagemang i hållbarhetsfrågor och stärka konkurrenskraften för de företag som arbetar för hållbarhet. Twitter: @jesperjonsteg

Skriv ut artikeln
27 augusti, 2014

Revisions- och rådgivningsbranschen är osedvanligt väl positionerad för att driva hållbarhetsfrågorna i näringslivet. Det skriver Jesper Jonsteg, ordförande i Hållbart Näringsliv, som utmanar branschen att göra mer.

Hur ser ni inom revision och ekonomisk rådgivning att omvärldens allt starkare fokus på hållbarhet kommer att påverka branschens utveckling under de kommande åren? Hur tror ni att kundernas krav och önskemål kommer att förändras? Och inte minst, vilka idéer har ni för att med framgång kunna möta uppdragsgivare som inom en snar framtid kommer att ha delvis helt andra behov än i dag?

Världen förändras, så har det alltid varit och så är det även i dag. Mycket talar dessutom för att förändringarna i framtiden kommer att ske med ett tempo och en omfattning som vi aldrig upplevt tidigare. En av de aspekter som mest tydligt kommer att sätta sin prägel på vår tillvaro är omställningen mot ökad hållbarhet. Inte minst inom näringslivet. Frågan vi alla måste ställa oss är: Hur kan vi utveckla vår kompetens och vårt erbjudande för att möta dessa nya behov och ge våra uppdragsgivare mesta möjliga utdelning på hållbarhetsparametern. För det kommer de att vänta sig att vi gör, vare sig vi vill eller inte.

Så hur ser det ut i er bransch? Visst, det utvecklas standarder inom integrerad rapportering, tas fram hållbarhetsredovisningar åt kunder, och vissa har till och med snott ihop en egen CSR-policy. Men det gör er knappast till någon föregångarbransch. Tvärtom, konstigt nog. För vi tänker att ni är osedvanligt väl positionerade för att kunna bidra på flera viktiga områden när det gäller näringslivets omställning till ökad hållbarhet.

Räkenskaperna är en oerhört central del i ett företags verksamhet. Att ha koll på redovisning, skattepolicyer, ägande, arvoden och långsiktig ekonomisk verksamhetsplanering är bara några av de saker som ger en alldeles särskild inblick i hur ett företag hanterar sitt hållbarhetsarbete. Flera av dessa saker formar dessutom både medias och allmänhetens uppfattning om näringslivet, inte minst när det gäller brister inom etik och ansvarstagande på just dessa områden. Den som blir påkommen med handen i syltburken samtidigt som man skyltar med ord som CSR, etik och hållbarhet förlorar snabbt såväl trovärdighet som kunder. Här finns ett stort utrymme för nytänkande när det gäller hur man på bästa sätt säkerställer efterlevnad av lagar, regler och policyer.

Ordet för dagen i hållbarhetsbranschen är lönsamhet. Med ert kunnande och er gemensamma erfarenhet kan ni skapa underlag och metoder för att analysera, utvärdera och vidareutveckla hållbarhetsinitiativ ur ett ekonomiskt perspektiv. Komplexitetsgraden blir snabbt hög och kräver specialistkunskap som ni borde vara de självskrivna aktörerna att erbjuda, i ett nära samarbete med era uppdragsgivare. Att snabbt och med hög kvalitet kunna leverera ekonomiska analyser och utvärderingar av insatser för ökad hållbarhet kommer att bli en allt viktigare konkurrensfördel.

Genom att analysera leverantörer och inköp ur ett hållbarhetsperspektiv kan ni hjälpa era kunder att minska risker och i större utsträckning tillgodose de allt tuffare kraven från marknaden. Vilka gör man affärer med? Vad köper man av dem? Hur sköter sig dessa leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv? Hur bör man vikta kostnader mot risker? Vilka leverantörer kan rekommenderas och vilka bör man undvika? Kan ni ge svaren kommer det att finns många som vill lyssna.

Transparens går från en kuriositet till hygienfaktor. Att vara öppen med hur man bedriver sin verksamhet kommer på sikt att bli ett absolut krav i många branscher. Så även när det gäller bolagets ekonomi. Kunderna har inget emot att du tjänar pengar men de vill ha koll på hur och under vilka villkor du gör det. Vi kommer att förväntas redovisa allt på ett korrekt, begripligt och trovärdigt sätt. Det kommer att kräva både rätt underlag och rätt ordalag. Det borde till stor del vara ert jobb.

De kommande årens utveckling ger er unika möjligheter att utveckla era verksamheter för att höja ert förädlingsvärde och skapa nya affärer inom helt eller delvis nya områden. Rapporter enligt GRI, integrerad rapportering och att erbjuda hållbarhetsredovisning må vara ett första steg i rätt riktning men det kommer inte att räcka långt om man vill ta en tätposition. Och möjligheterna är, som alltid, större för den som lyfter blicken och ser bortom det som inom kort kommer ses som absoluta minimikrav.

Se den här artikeln som ett kallt konstaterande av vad vi har att vänta oss under de kommande åren.  Även er bransch kommer att hamna i hållbarhetsutvecklingens sökarljus. Frågan är bara när. Men den senaste tidens starka fokus på ekonomi och lönsamhet när det gäller hållbarhetsinitiativ talar för att det blir förr snarare än senare. Frågan är om ni är redo för det? Vem av er blir bäst på att göra hållbarhet till sin USP (unique selling point)?

 

Text: Jesper Jonsteg

 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp