Foto: Getty Images

Kvalitet är en hållbarhetsfråga  

Debattör

Yvonne Jansson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Skriv ut artikeln
15 september, 2021

En byrå som inte aktivt arbetar med sin kvalitetssäkring kan inte kalla sig hållbar. Det skriver Yvonne Jansson, författare av boken Hållbarhet i praktiken och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Kvalitet är en hållbarhetsfråga, särskilt i vår bransch där förtroende är en förutsättning för att vi ska behålla och få nya kunder och uppdrag. Jag skulle till och med vilja säga att en byrå som inte aktivt arbetar med sin kvalitetssäkring inte kan kalla sig hållbar.

I vår bransch är kvalitet en hygienfaktor, alltså en självklarhet som kunder och andra intressenter förväntar sig av oss, men också en konkurrensfördel och hållbarhetsfråga om byrån har ett utökat kvalitetstänk.

Ett utökat kvalitetstänk innebär till exempel att byrån inte bara gör det som krävs enligt ISA, Reko, ISQC och Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet för att den måste, utan faktiskt tar ett större ansvar och bedriver ett aktivt kvalitetsarbete.

En fördel för FAR:s medlemmar är att vi alla arbetar enligt en internationell kvalitetsstandard, nuvarande ISQC1 som kommer att byta namn till ISQM1, något som tidigare uppmärksammats på tidningenbalans.se och far.se. Till skillnad från ISQC, som är en standard för kvalitetskontroll på byrån, så är ISQM ett system för kvalitetsstyrning och jag menar att det här är en förbättring.

Nu kommer vi arbeta med kvalitetsprocessen utifrån den egna byråns förutsättningar, kvalitetsmål och riskanalys, vilket har en nära koppling till byråns verksamhet, personal, kunder och affärsmål.

Precis som många företag använder ISO-certifiering som ett kvitto på att de har ett aktivt kvalitetsarbete så kan du som FAR-medlem hänvisa till ISQC/ISQM som är en internationell kvalitetsstandard för revisorer och rådgivare i hela världen. Det ger en tyngd för dig som medlem i dina befintliga och nya kundrelationer.

Som FAR-medlem kvalitetskontrolleras du också och kom ihåg att det är en check av att byrån arbetar enligt FAR:s yrkesetiska regler och de regelverk som gäller för respektive yrkesroll (ISA, Reko eller Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet).

Förväxla inte den med den kvalitetssäkring som ni på byrån arbetar med löpande. Om byrån har ett löpande internt kvalitetsarbete så går kvalitetskontrollen snabbt och smidigt.

Kvalitetskontrollen blir därmed ett kvitto på byråns kvalitetsarbete och en trygghet för kunden att den anlitar en byrå med hög kvalitet. Och för de anställda blir den ett kvitto på att de arbetar på en byrå som tar ett större ansvar och jobbar hållbart.

Yvonne Jansson. Foto: Saerun Norén

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp