Getty Images

Kan och ska revisionen stöpas i samma form?

Debattör

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Skriv ut artikeln
23 november, 2020

Revisorsinspektionens (RI) ställningstagande står i konflikt med kommunallagens bestämmelser och riskerar den kommunala revisionens helhetssyn, skriver Anders Knape, ordförande SKR.

Revisorsinspektionen (RI) har beslutat att revisionsföretag, som utför uppdrag åt förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner, måste bemanna uppdragen med huvudansvariga auktoriserade revisorer. RI ska även påbörja en statlig tillsyn över dessa auktoriserade revisorer. Det här ställningstagandet anser Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) står i konflikt med kommunallagens bestämmelser och även riskerar den kommunala revisionens helhetssyn.

En auktoriserad revisor är expert på företagsrevision och så klart mycket kunnig inom det området. Den har dock genom sin auktorisation ingen kunskap om kommunal redovisning eller de regelverk som styr kommuners och regioners verksamhet. Den kommunala revisionen är också mycket bredare än att enbart handla om ekonomisk redovisning. Minst lika viktigt är att granska verksamheten – vilket resultat uppnåddes och är kvaliteten ändamålsenlig?

RI envisas dock med att pressa in revisionen i kommuner och regioner in i revisorslagens bestämmelser, som handlar om den privata sektorns revision. Det här trots att det inom revisionsföretagen finns en annan yrkeskategori, certifierade kommunala yrkesrevisorer, som är bättre lämpade att utföra revisionen i den kommunala sektorn.

SKR arbetar tillsammans med FAR och de kommunala yrkesrevisorernas organ, Skyrev, för att anpassa de granskningsstandards som finns för privata företag till den kommunala kontexten. Det är ett bra sätt att anpassa revisionen efter det regelverk som gäller i kommuner och regioner. Men enligt RI räcker inte det utan arbetet måste också utföras av en auktoriserad revisor, något SKR inte håller med om. Vi menar att kompetensen hos yrkesrevisorer måste matcha den bransch de ska granska, det är helt grundläggande för att revisionen ska vara relevant.

Efter en dialog med RI kan vi konstatera att de står fast i sin övertygelse att den kommunala revisionen går att stöpa i samma mall som gäller för ett företag. Något som olyckligt nog får konsekvensen att revisionsföretagen bemannar om på sina kommunala uppdrag, vilket riskerar att sänka kvaliteten och minska helhetssynen i revisionen.

Med anledning av RI:s ställningstagande har SKR påbörjat en dialog med ansvariga departement för att betona vikten av Revisorsinspektionens instruktion och uppdrag skyndsamt ses över. Förutsättningarna för kommuner och regioners tillgång till yrkesrevisorer med adekvat kompetens får inte undermineras så att den nuvarande modellen för kommunal revision rubbas.

Anders Knape. Foto: Hans Alm

 • Framtidens skattelöften banar väg för auktorisationen

  27 januari, 2021 Johanna Andersson och Joakim Sköld är två av branschens unga som brinner för skatterådgivarnas auktorisation.

  Programvarubolagens lista inför nya bokföringslagen – det här vill de

  26 januari, 2021 Flera programvaruleverantörer i gemensam skrivelse. Vi har listan.

  Lagkrav på digital inlämning av årsredovisning i sommar

  26 januari, 2021 Redan 1 juli 2021 föreslås digitalt inlämnade årsredovisningar bli obligatoriskt. Det framgår av Bolagsverkets hemställan.

  BDO:s VD ryter till efter jämställdhetsrapport: ”Missar kvinnors affärsidéer”

  25 januari, 2021 Drygt 30 procent av företagen i Sverige startas av kvinnor - en bottennotering.

  5 tips – tänk på det här inför kvalitetskontroll skatt

  21 januari, 2021 Har du blivit kallad till kvalitetskontroll skatt? Så här förbereder du dig på bästa sätt.

  ”Kvalitetskontrollerna hjälper både byrån och den enskilde”

  21 januari, 2021 Kvalitetskontrollerna hjälper alla att bli bättre. Intervju med Cecilia Arrhenius, kvalitetskontrollant skatt.

   Upp