Foto: iStock

Fel att dela upp Big 4

Debattör

Dan Brännström, generalsekreterare FAR.

 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Skriv ut artikeln
22 maj, 2018

Vi får inte tuffare revisorer genom att dela upp Big 4. Revisorns integritet måste säkerställas på andra sätt, skriver FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Så är frågan om revisionens oberoende åter på tapeten. Den här gången är det tveksam bolagsstyrning och redovisning i det brittiska byggbolaget Carillion som triggar debatten. Det höjs nu röster från myndighetshåll i Storbritannien om att de stora revisionsbyråerna (Big 4) måste delas upp eller avstå helt från rådgivningsverksamhet.

Och hemma i Sverige refererar Dagens Industri på ledarsidan (18 maj 2018) oväntat till turerna kring Allra. Med all respekt: Det är svårt, för att inte omöjligt, att se kopplingen. I Allra handlade det om ett rent revisionsuppdrag utan rådgivning. Dessutom kunde Revisorsinspektionen snabbt avskriva ärendet om påstådda brister i revisionen.

När detta är sagt måste ändå påtalas att det är en katastrof varje gång revisionen brister eller blir ifrågasatt. För revision ska medverka till förtroende för enskilda företags rapportering och därigenom bidra till effektivitet och stabilitet i näringsliv och samhälle. Den uppgiften kräver att vi som bransch drar lärdomar och hela tiden vässar kvalitetsarbetet och säkerställer det angelägna oberoendet.

Det är samtidigt viktigt att inte rusa iväg och populistiskt föreslå ogenomtänkta och oproportionerliga åtgärder. Talesättet ”hard cases make bad law” besannas alltför ofta. Efter ”skandaler” måste det politiska systemet visa handlingskraft som ibland blir missriktad. Ett exempel är de amerikanska SOX-reglerna om internkontroll efter Enronkraschen. Det var snarare de amerikanska redovisningsreglerna som borde utmanats. Ett annat fall är EU:s omfattande revisionspaket från 2014, som ju bland annat syftade till att öka konkurrensen på revisionsmarknaden för större företag. Resultatet blev det motsatta – koncentrationen till Big 4 är närmast befäst av det komplexa regelsystemet.

Nu diskuteras alltså att Big 4 måste brytas upp eller avstå från rådgivning. Varför? Vem tror på allvar att de åtgärderna stärker revisionens kvalitet och oberoende? Särskilt som kraven på kompetens och försäkringsskydd vid revision av stora och komplexa företag förutsätter revisionsbyråer med global räckvidd och finansiella muskler. Dessutom talar allt för att en stor byrå har lättare att värna sitt oberoende än en liten.

Och var finns beviset att revisionen blir sämre av att revisionsbyrån även erbjuder rådgivning? Jag har sökt med ljus och lykta i många år och inte funnit något sådant fall. Men självklart får rådgivningen inte underminera revisorns oberoende. Det nyligen införda revisionspaketet sätter därför både tak och väggar för rådgivningen till större företag. Och innan ytterligare förändringar ens övervägs måste konsekvenserna av den nya lagstiftningen rimligen först utvärderas.

Dessutom, för att kunna utföra en högkvalitativ revision i en komplex affärsmiljö måste kompetensen i revisionsteamen breddas. Det förutsätter tillgång till specialistkompetens inom byrån. Att regelbundet anlita expertis utanför byrån skapar nya hot mot revisionens oberoende.

Nej, det är inte kliniskt oberoende som är svaret. Det handlar istället om att revisorn alltid måste ha integritet, och den låter sig inte finnas genom drastiska alexanderhugg. Vägen till tuffa revisorer med stor integritet stavas omfattande utbildning och träning, utbyte med kollegor kring etikfrågor, intern och extern kvalitetssäkring samt ersättningssystem som främjar revisionens kvalitet. Det är med andra ord ett idogt arbete som bara branschen själv kan ta ansvar för. Det vill vi också fortsätta att göra.

Dan Brännström. Foto: Lieselotte van der Meijs

3 svar till “Fel att dela upp Big 4”

 1. Sven-Olof Collin skriver:

  Det är korrekt att enstaka händelser inte skall utgöra grund för reglering. I forskarvärlden kallar vi dem extremvärde, och tar oftast bort dem innan vi analyserar. Så borde även reglerare göra. Däremot vet vi ganska väl att Big 4 som grupp inte representerar god revisionskvalité. I undersökningar finner vi att någon av Big 4 är sämre än de mindre byråerna. Så, vi skall inte förlita oss på storleken, utan precis som du skriver, på revisorns integritet. Med sådan på plats kan revisorn skapa större värde än enbart säkerställa, inom rimliga gränser, informationen.

  • Sven-Arne Nilsson skriver:

   Vad Collin skriver påminner mig om talesättet att forskningen alltid går framåt, dock åt olika håll. Kanske är den fullt begriplig endast för de i den invigda, men frågan är om Collin inte borde vara lite begripligare för oss utanför forskningsvärlden.

   Alltså vet man i forskarvärlden ”ganska väl att Big 4 som grupp inte representerar god revisionskvalité”. Det implicerar väl att visserligen representerar en, två eller tre av Big 4 sådan kvalité, men den eller de övriga gör det inte. Därtill att den eller de som representerar god kvalité inte förmår väga upp den eller de övriga, varför Big 4 som grupp inte representerar god kvalité. Jag utgår från att forskarna även vid denna analys tagit bort extremvärden, enstaka revisionsmisslyckanden. (Jag antar att det kompliceras av att man i forskarvärlden också vet att det finns en spridning inom varje byrå, rentav så att den bäste revisorn på den sämsta byrån är bättre än den bästa revisorn på den bästa byrån, för att inte tala om sämste revisorn på den eller de byråer som inte representerar god kvalité, men som får hållas trots Revisorsinspektionens tillsyn.)

   Vidare finner forskarna ”att någon av Big 4 är sämre än de mindre byråerna”. Här är det inte uttalat om sämre än de mindre byråerna som grupp, eller om någon av Big 4 är sämre än den minst goda av de mindre byråerna. Är det en och samma av Big 4 som är sämre än de mindre byråerna (outtalat vilken), eller är det så att i vissa undersökningar är en av Big 4 sämre än de mindre byråerna, medan i andra är det en annan av Big 4 som är sämre? Är det rentav så att någon av Big 4 inte i någon undersökning är sämre än de mindre byråerna?

 2. Dan Brännström skriver:

  Tycker också att Collin måste lägga fram sina forskningsresultat. Nu tvingas vi gissa och spekulera.

  Så fram med fakta på bordet, det får ingen vara rädd för!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

17 april, 2019 Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

Interna diskussioner på KPMG om vd-posten

12 april, 2019 Arbetet med att utse en ny vd på KPMG fortsätter. Ordförande Björn Hallin kommenterar.

Uppsats om IFRS 3 får pris

11 april, 2019 Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

Hallå där… Gunilla Eklöv Alander

9 april, 2019 Forskaren Gunilla Eklöv Alander har skrivit nyutkomna En bok om revision. Balans intervjuar författaren.

Inte utan min mentor

4 april, 2019 Hon var toppstudenten, han den aktade redovisningsspecialisten. Intervju med Pernilla Lundqvist och mentorn Sten-Eric Ingblad.

Experten: Rättvisande bild enligt K2

3 april, 2019 Så ska du tänka för att kunna uppfylla kravet på rättvisande bild enligt K2.

 Upp