Foto: iStock

Fel att dela upp Big 4

Debattör

Dan Brännström, generalsekreterare FAR.

 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Skriv ut artikeln
22 maj, 2018

Vi får inte tuffare revisorer genom att dela upp Big 4. Revisorns integritet måste säkerställas på andra sätt, skriver FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Så är frågan om revisionens oberoende åter på tapeten. Den här gången är det tveksam bolagsstyrning och redovisning i det brittiska byggbolaget Carillion som triggar debatten. Det höjs nu röster från myndighetshåll i Storbritannien om att de stora revisionsbyråerna (Big 4) måste delas upp eller avstå helt från rådgivningsverksamhet.

Och hemma i Sverige refererar Dagens Industri på ledarsidan (18 maj 2018) oväntat till turerna kring Allra. Med all respekt: Det är svårt, för att inte omöjligt, att se kopplingen. I Allra handlade det om ett rent revisionsuppdrag utan rådgivning. Dessutom kunde Revisorsinspektionen snabbt avskriva ärendet om påstådda brister i revisionen.

När detta är sagt måste ändå påtalas att det är en katastrof varje gång revisionen brister eller blir ifrågasatt. För revision ska medverka till förtroende för enskilda företags rapportering och därigenom bidra till effektivitet och stabilitet i näringsliv och samhälle. Den uppgiften kräver att vi som bransch drar lärdomar och hela tiden vässar kvalitetsarbetet och säkerställer det angelägna oberoendet.

Det är samtidigt viktigt att inte rusa iväg och populistiskt föreslå ogenomtänkta och oproportionerliga åtgärder. Talesättet ”hard cases make bad law” besannas alltför ofta. Efter ”skandaler” måste det politiska systemet visa handlingskraft som ibland blir missriktad. Ett exempel är de amerikanska SOX-reglerna om internkontroll efter Enronkraschen. Det var snarare de amerikanska redovisningsreglerna som borde utmanats. Ett annat fall är EU:s omfattande revisionspaket från 2014, som ju bland annat syftade till att öka konkurrensen på revisionsmarknaden för större företag. Resultatet blev det motsatta – koncentrationen till Big 4 är närmast befäst av det komplexa regelsystemet.

Nu diskuteras alltså att Big 4 måste brytas upp eller avstå från rådgivning. Varför? Vem tror på allvar att de åtgärderna stärker revisionens kvalitet och oberoende? Särskilt som kraven på kompetens och försäkringsskydd vid revision av stora och komplexa företag förutsätter revisionsbyråer med global räckvidd och finansiella muskler. Dessutom talar allt för att en stor byrå har lättare att värna sitt oberoende än en liten.

Och var finns beviset att revisionen blir sämre av att revisionsbyrån även erbjuder rådgivning? Jag har sökt med ljus och lykta i många år och inte funnit något sådant fall. Men självklart får rådgivningen inte underminera revisorns oberoende. Det nyligen införda revisionspaketet sätter därför både tak och väggar för rådgivningen till större företag. Och innan ytterligare förändringar ens övervägs måste konsekvenserna av den nya lagstiftningen rimligen först utvärderas.

Dessutom, för att kunna utföra en högkvalitativ revision i en komplex affärsmiljö måste kompetensen i revisionsteamen breddas. Det förutsätter tillgång till specialistkompetens inom byrån. Att regelbundet anlita expertis utanför byrån skapar nya hot mot revisionens oberoende.

Nej, det är inte kliniskt oberoende som är svaret. Det handlar istället om att revisorn alltid måste ha integritet, och den låter sig inte finnas genom drastiska alexanderhugg. Vägen till tuffa revisorer med stor integritet stavas omfattande utbildning och träning, utbyte med kollegor kring etikfrågor, intern och extern kvalitetssäkring samt ersättningssystem som främjar revisionens kvalitet. Det är med andra ord ett idogt arbete som bara branschen själv kan ta ansvar för. Det vill vi också fortsätta att göra.

Dan Brännström. Foto: Lieselotte van der Meijs

Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp