Foto: iStock

Debattpanelen: Olika syn på förenkling för mindre företag

11 januari, 2017

Månadens debattpanel är överens om att lägre krav på upplysningar för mindre företag är en förenkling. Därutöver har de olika syn på vilka förenklingsreformer som skulle vara till störst nytta för mindre företag.

Sofia Bildstein-Hagberg

Redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv

Sofia Bildstein-Hagberg. Foto: Svenskt Näringsliv

Sofia Bildstein-Hagberg. Foto: Svenskt Näringsliv

Ändringarna i ÅRL innebär förenklingar för de mindre företagen. Håller du med?

– Att kravet på vissa tilläggsupplysningar tas bort innebär att det i viss mån blir lättare för mindre företag att upprätta årsredovisning. Eftersom det nya redovisningsdirektivet innebär fullharmonisering vad gäller notupplysningar för mindre företag kommer det inte heller att vara möjligt att införa nya nationella upplysningskrav framöver för dessa företag, vilket är positivt.

Vilken av de senaste årens genomförda förenklingar har haft störst betydelse?

– Slopandet av revisionsplikten 2010 var en efterlängtad reform som har gjort det både enklare och billigare att starta och driva aktiebolag i Sverige. Bokföringsnämndens K-regelverk som samlat redovisningsnormeringen i sammanhållna och hyfsat lättöverskådliga allmänna råd för respektive företagskategori bör också nämnas, även om övergången till de nya reglerna i vissa fall har varit krånglig.

Vilken reform för mindre företag står på din önskelista?

– Bokföringslagen har stor förbättringspotential. Exempelvis är arkiveringskraven dåligt anpassade till den digitala utvecklingen. Det skulle också bli lättare att hålla reda på momsen i de riktigt små företagen om man tillät kontantredovisning av fakturor i årsbokslutet. Sen får de gärna höja gränsvärdena för kravet på revisor ytterligare – Sverige har betydligt lägre trösklar än de flesta andra EU-länder.

Läs mer: Digitala årsredovisningar närmar sig

Mattias Andreasson

Näringspolitisk samordnare på Småföretagarnas Riksförbund

Mattias Andreasson. Foto: Anna Nordström

Mattias Andreasson. Foto: Anna Nordström

Ändringarna i ÅRL innebär förenklingar för de mindre företagen. Håller du med?

– Vi på Småföretagarnas riksförbund håller inte riktigt med. Förvisso innebär lättnaderna i upplysningsskyldigheten att det blir mindre upplysningskrav i redovisningarna. Men överlag upplever våra medlemmar inte att ändringarna medfört minskat administrativt arbete.

Vilken av de senaste årens genomförda förenklingar har haft störst betydelse?

– Enligt en undersökning av Skop i december 2015 ansåg 29 procent av företagarna att det blivit krångligare att följa de statliga regelverken, medan bara tre procent upplevde en förbättring. Vi oroas i stället av den våg av förändringar som nu kommer: Månadsrapportering, ändringar i 3:12, km-skatt, flygskatt och andra pålagor gör det svårt att uppfatta och hylla genomförda förenklingar.

Vilken reform för mindre företag står på din önskelista?

– Vi önskar oss att det sociala skyddsnätet blir lika tryggt för företagare som för anställda när det gäller sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och pensioner. Vi skulle också gärna se sänkta arbetsgivar- och egenavgifter

Läs mer: Uppdaterade ÅRL: Så påverkas du av de viktigaste förändringarna

Pernilla Lundqvist

Redovisningsspecialist på KPMG och ordförande i Regelrådet

Pernilla Lundqvist. Foto: KPMG

Pernilla Lundqvist. Foto: KPMG

Ändringarna i ÅRL innebär förenklingar för de mindre företagen. Håller du med?

– Ja, när det gäller reducering av upplysningar för mindre företag tror jag faktiskt att företagen ser detta som en viss förenkling. Att EU-rätten förbjuder lagstiftare och annan normgivning att kräva fler upplysningar är bra.

Vilken av de senaste årens genomförda förenklingar har haft störst betydelse?

– Jag har svårt att se att det på senare år skett förenklingar som företagen märker av. Förhoppningsvis blir det nyheterna i ÅRL som blir gällande i årsredovisningen 2016 för framförallt mindre företag som får stå för detta.

Vilken reform för mindre företag står på din önskelista?

– Frikoppling mellan redovisning och beskattning. Med tanke på att det blir fler och fler skillnader mellan olika redovisningsregelverk och att det kommit ett antal rättsfall som helt eller delvis frikopplar redovisning och beskattning, så börjar systemet bli ohållbart.

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
Annons
Far Online

WizWomen växer – hela Big 4 är nu representerat

5 juni, 2020 Jennifer Rock-Baley från EY ny i WizWomen. "En fjäder i hatten" för grundaren Susanne Tillqvist.

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

 Upp