Foto: Deloitte, Privat, Knut Koivisto

Debattpanelen: Så tycker vi om hållbarhetsrapportering enligt ÅRL

6 december, 2016

Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL trädde i kraft i månadsskiftet. Nu har branschkunniga ett ansvar att lära företagen som inte redan är i framkant vad som ska göras, hur det ska göras och varför. Balans debattpanel hoppas också att företagen ser värdet i att använda en etabelard standard för att presentera sin hållbarhetsinformation. Här utvecklar de sina tankar.

Andreas Drugge

Hållbarhetsspecialist, Deloitte, Stockholm

Andreas Drugge. Foto: Deloitte

Andreas Drugge. Foto: Deloitte

1 december trädde reglerna i kraft – vad tycker du om dem?

– Jag tycker det är ett bra steg på vägen mot att icke-finansiell information ska värderas på samma sätt som finansiell. Däremot är jag en vän av Global Reporting Initiative (GRI) så jag hoppas att många företag ser värdet i att använda sig av en etablerad standard för att presentera sin hållbarhetsinformation.

Hur påverkas du och dina kundföretag – nu och på sikt?

– Jag jobbar främst med klienter som redan har en hållbarhetsredovisning enligt GRI och de är generellt sett väl förberedda. Däremot kommer det komma företag som inte jobbat strukturerat med hållbarhetsarbetet tidigare och som nu behöver stöd med att tolka och hantera lagkravet.

Tycker du att FAR har gjort tillräckligt i frågan?

– Där är jag partisk då jag tillhör gruppen som skrivit remissvaret och tagit fram FAQ:n, men det är min bedömning att detta varit våra viktigaste uppgifter. Däremot har vi som FAR-medlemmar en viktig roll i att hjälpa klienter att formalisera sitt interna hållbarhetsarbete och sin externa kommunikation för att leva upp till de nya reglerna.

Läs mer: ”Hållbarhetsrapporten ska utgå från väsentlighet och risk”

Kevin Kristoffersson

Auktoriserad redovisningskonsult, Frejs Konsulter, Göteborg

Kevin Kristoffersson. Foto: ???????????

Kevin Kristoffersson. Foto: Privat

1 december trädde reglerna i kraft – vad tycker du om dem?

– Jag tycker det är bra att ”mjuka” värden lyfts fram i företagen och ett sätt att göra det på är genom lagstiftning. Reglerna tar sikte på de områden som är viktiga, även för de medelstora företagen och dess intressenter, vilket gör att det känns väldigt relevant.

Hur påverkas du och dina kundföretag – nu och på sikt?

– Till en början handlar det om att få företagen att förstå vad som ska göras, hur det ska göras och framför allt varför, då detta är nytt. Där har jag som konsult ett stort ansvar att förklara nyttan och vinningen med hållbarhetsrapporteringen. Men framför allt är det viktigt att företagen jobbar med dessa frågor, vilket de flesta gör, då efterfrågan från konsumenterna ökar.

Tycker du att FAR har gjort tillräckligt i frågan?

– FAR har gett oss en bra plattform att stå på inför arbetet med att introducera hållbarhetsrapportering för våra kunder. Jag både hoppas och tror att FAR kommer att fortsätta sitt arbete med att ge oss mer och ännu bättre stöd ju närmare vi kommer upprättandet av de första rapporterna.

Läs mer: Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL: ”Det är viktigt med en gemensam praxis”

Lars Wennberg

Revisor, PwC, Stockholm

Lars Wennberg. Foto: Knut Koivisto

Lars Wennberg. Foto: Knut Koivisto

1 december trädde reglerna i kraft – vad tycker du om dem? 

– Det är en utmärkt början, eftersom hållbarhetsfrågan är en av de viktigaste frågorna vi har! Hållbarhet ska styra vårt agerande och hur vi fattar beslut, så vi kan säga att det handlar om våra nya redovisningsprinciper och förhållningssätt. Lagkravet som nu införs anger en lägstanivå, sen är det upp till företagen om de vill nöja sig med den eller ta chansen och ta ett helhetsgrepp på sin affärsmodell.

Hur påverkas du och dina kundföretag – nu och på sikt? 

– Jag tar upp de nya lagkraven i samtal med mina kundföretags styrelser och ledningar. Vi för sedan en dialog om hur man får fram en tillförlitlig hållbarhetsrapportering och om denna ska granskas eller inte. Redan innan lagen kom har jag som revisor drivit frågan i några av mina kundföretag och medverkat till att några av dem valt att hållbarhetsredovisa.

Tycker du att FAR har gjort tillräckligt i frågan?

– Jag vet i ärlighetens namn inte vad FAR har gjort. Jag arbetar på en stor revisionsbyrå där jag har möjlighet att få all den support som jag behöver i hållbarhetsfrågorna. Vad jag kan säga däremot är att det finns ett stort utbildningsbehov och det gäller rakt över hela linjen – både företagsledningarna och revisorerna behöver höja sin förståelse och kompetens för hållbar affärsverksamhet.

Läs mer: FAQ – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Fika med Charlotte Söderlund: Hållbarhet allt oftare på styrelsernas bord

17 september, 2019 FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling ska vägleda revisorer kring lagstadgade hållbarhetsrapporter.

Peter Dahllöf: ”Tänk brett i början”

10 september, 2019 Med nyfikenheten som kompass har Peter Dahllöf hittat fram till sin position.

”Erfarenhet bästa förberedelsen inför auktorisationen”

9 september, 2019 Drygt två månader kvar till examensdatum för auktorisationssugna redovisningskonsulter. Balans ringer upp tentanden Fredrik Bäck.

Stefan Pärlhem – expert på god sed

6 september, 2019 Bokföringsnämndens chef Stefan Pärlhem driver utvecklingen av framtidens normgivning.

Experten reder ut: Immateriella tillgångar

3 september, 2019 Immateriella tillgångar är ett snårigt område med många fällor. Det ska du ha koll på.

Tre artiklar nominerade till CH Witts pris 2019

3 september, 2019 19 september koras vinnaren eller vinnarna i samband med FAR:s årsstämma.

 Upp