Anna Hildén, Bolagsverket, EY

Debattpanelen: Sverige redo för digital rapportering

26 oktober, 2016

Med anledning av Bolagsverkets uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar har Balans talat med tre av Sveriges mest initierade på området. Samtliga är nu optimistiska och tror att svenska företag och myndigheter är redo.

Karl Hansell

Internationell samordnare IT, Finansinspektionen

Karl Hansell. Foto: Anna Hildén

Karl Hansell. Foto: Anna Hildén

Bolagsverket har fått ett nytt uppdrag, kommer det att lyckas den här gången?

– Den här gången finns det en större uppslutning kring den digitala rapporteringen. Flera andra myndigheter är inblandade och det finns ett intresse ifrån regeringen. Marknaden är också mer mogen och XBRL är standardiserat som elektroniskt format för utbyte av ekonomisk information i Sverige.

Alla kan tjäna på den digitala rapporteringen, men vem ska betala för omställningen?

– Jag tror att i framtiden, när man ser hur stora besparingar digital rapportering kommer att ge, så kan alla aktörer bära sina egna kostnader, eftersom totalkostnaden blir lägre för dem. I ett första skede tror jag att regeringen måsta satsa lite pengar för att ”få bollen i rullning”.

Borde digital rapportering bli obligatorisk, varför?

– Ja, det kommer att bli orimligt dyrt att ha icke-digitala inrapporteringskanaler eftersom dessa ofta kräver mycket manuellt arbete och de har många källor till fel. Hastighetskraven på rapporteringen kommer också att kräva digital rapportering

Läs mer: Äntligen styrfart för digital rapportering

Annika Bränström

Generaldirektör för Bolagsverket

Annika Bränströn. Foto: Bolagsverket

Annika Bränström. Foto: Bolagsverket

Bolagsverket har fått ett nytt uppdrag, kommer det att lyckas den här gången?

– Ja, förutsättningarna är bättre nu. Det är ett regeringsuppdrag som vi genomför i nära samarbete med Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Bokföringsnämnden och Finansinspektionen, så alla viktiga myndigheter är direkt inblandade i arbetet. Tajmingen är också rätt, företag och medborgare har större digital mognad och förväntar sig att man ska kunna skicka in sina uppgifter digitalt till en myndighet.

Alla kan tjäna på den digitala rapporteringen, men vem ska betala för omställningen?

– Det gäller att se detta ur ett koncernperspektiv för hela Sverige, där många måste bidra – myndigheter, privata aktörer och enskilda. Då blir det bra totalt och kan ge stora samhällsekonomiska vinster, som kommer alla till godo. Vi som myndighet har ett ansvar för att utveckla vår verksamhet i linje med samhällets övriga utveckling och regeringens beslut, så den kostnaden ska vi stå för.

Borde digital rapportering bli obligatorisk, varför?

–  Ja, i alla fall i de delar som är ofta återkommande och där informationen kan återanvändas. Det ger en snabb och standardiserad inrapportering av information till myndigheterna, som sedan kan återanvända den informationen utan att belasta en person eller ett företag igen. En ytterligare aspekt är de möjligheter som skapas för att analysera och bearbeta den digitala informationen.

Läs mer: XBRL blir standard i EU

Björn Rydberg

Revisor på EY och ordförande i XBRL Sweden

Björn Rydberg. Foto: EY

Björn Rydberg. Foto: EY

Bolagsverket har fått ett nytt uppdrag, kommer det att lyckas den här gången?

– Det tror jag definitivt. Det är väl förberett med exempelvis XBRL som svensk standard, och de stora myndigheterna har en samsyn kring att detta är vägen framåt. Bolagsverket hade för övrigt en riktigt bra e-tjänst för årsredovisningar redan 2006. Marknaden var inte riktigt redo då, men digitaliseringen har gått väsentligt framåt och vi kan förvänta oss en helt annan respons nu.

Alla kan tjäna på den digitala rapporteringen, men vem ska betala för omställningen?

– Som sagt, alla tjänar på detta och det kommer att bli vissa kostnader för implementering i alla led. Men, vi kan dessutom förvänta oss att nya aktörer kommer fram för utveckling av nya tjänster och applikationer, vilket kommer att ge nyttoeffekter och ökad konkurrens. Summa summarum kommer hanteringen av finansiella data bli bättre och billigare.

Borde digital rapportering bli obligatorisk, varför?

– Jag tycker det. Optimal nytta i alla led får vi inte förrän alla är med på tåget och ett obligatorium kan hjälpa till att snabbare uppnå totala effektmål både i producent- och konsumentledet av information. Företagaren är ju både producent och konsument av den finansiella informationen och gynnas därmed av effekter i båda leden.

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp