Debatter

Ny uppgiftsskyldighet missgynnar företagande

Debatt 25 april, 2019 Är det företagens och privatpersoners ansvar att säga ”nej tack” när råd ger lägre skatt? 

Ett enat motstånd mot bedrägeri och korruption

Debatt 24 april, 2019 Nigel Iyer och Carina Sörqvist: ”Enligt vår erfarenhet är det inte svårt att identifiera bedrägeri".

För statliga myndigheter finns redan krav på hållbarhetsrapportering

Debatt 12 mars, 2019 Debattreplik: "Generella krav liknande de i ÅRL skulle inte bidra till en mer enhetlig rapportering".

Stora brister i lagstadgade hållbarhetsrapporter

Debatt 28 februari, 2019 För att hållbarhetsrapporter­na ska vara användbara som underlag mellan intressenter och företag måste bristerna åtgärdas.

Klient eller kund – eller något tredje?

Debatt 22 februari, 2019 "Akademiker och praktiker borde skapa ett ord som bättre beskriver revisorns relation till den reviderade".

Hållbarhetsrapportering- något vi måste kunna lita på

Debatt 18 februari, 2019 Per Johansson: Hållbarhet blir en allt viktigare del i rapporteringen men systemet uppvisar stora brister.

Revisor – ett yrke med stora utvecklingsmöjligheter

Debatt 5 februari, 2019 Fyra Grant Thornton-revisorer angående senaste tidens debatt om revisorsassistenter som slutar i förtid.

Därför valde jag att stanna kvar i branschen

Debatt 4 februari, 2019 #Tillväxtrevisorn Sven Cristea ger sin syn kring problematiken att attrahera och behålla duktiga revisorsassistenter.

Hur får vi fler revisorsassistenter att stanna?

Debatt 11 januari, 2019 Beslutet att lämna re­visionsbranschen är associerat med individens uppfattningar om professionen.

När balansräkningen blir cirkulär

Debatt 4 december, 2018 När den cirkulära ekonomin slår igenom på bred front påverkas både finansieringsbehov och redovisningsprinciper.

Skriv ett debattinlägg

 Upp