Debatter

Hur kan vi få företagsinformation som är mer aktuell?

Debatt 29 juni, 2018 När årsredovisningen väl finns tillgänglig har den förlorat en stor del av sin aktualitet.

Hur attraherar vi ”rätt” personer till branschen?

Debatt 4 juni, 2018 Johanna Sylvander: Att sänka kompetenskraven kan få helt motsatt effekt gällande branschens attraktivitet.

Fel att dela upp Big 4

Debatt 22 maj, 2018 Dan Brännström, generalsekreterare FAR: Vi får inte tuffare revisorer genom att dela upp Big 4.

Problemlösningsförmåga viktigare hos revisorer än ”rätt examen”

Debatt 8 maj, 2018 Per Johansson: Revisionen måste kunna attrahera analytiska människor som förstår teknik och kan hantera informationsflöden.

Högre eller lägre gräns för revisionsplikt – vad är bäst för företagen?

Debatt 4 maj, 2018 Göran Johansson: "Under alla omständigheter kvarstår frågeställningen: Är revisorsyrket något att satsa på inför framtiden?".

Samhällsnyttan med revision borde komma fram i debatten

Debatt 2 maj, 2018 Urban Engerstedt: Hur opartisk och självständig kan en person vara mot den som ”föder” en?

Sverige drömland för ekonomisk brottslighet

Debatt 23 april, 2018 Helena Adrian: Drabbade blir staten, seriösa företagare och svenska medborgare som betalar skatt.

HQ-domen visar att aktiebolagsrätten måste förnyas

Debatt 10 april, 2018 Sussi Kvart: Jag menar att tiden är mogen att införa regler i Sverige om koncernrätt.

Vi ska samarbeta – inte konkurrera – om kunden!

Debatt 22 mars, 2018 ”Redovis­ningskonsulten och revisorn har olika arbetsupp­gifter och våra olika insat­ser kompletterar varandra.”

Override-regeln: Måste vi verkligen följa reglerna?

Debatt 15 mars, 2018 Jesper Fagerberg skriver om override-regelns plötsliga tillämpande i svensk revision.

Skriv ett debattinlägg

 Upp