Debatter

Kan svenska företag tull?

Debatt 19 augusti, 2019 Enligt Ulrika Badenfelt, tullspecialist på PwC, är det dags att sätta tullfrågorna i fokus.

På väg mot framtidens revision

Debatt 25 juni, 2019 Debattreplik: Karin Apelman svarar Per Johansson.

Staka ut vägen mot den framtida revisionen

Debatt 24 juni, 2019 Per Johansson: Har EU:s revisionspaket inneburit de stora förändringar för revisionsbranschen som eftersträvades? 

Därför ska vi bli hundra procent digitala

Debatt 4 juni, 2019 "Sträva mot en hundra procent digital framtid eller klamra oss fast vid det gamla traditionella?"

Ny uppgiftsskyldighet missgynnar företagande

Debatt 25 april, 2019 Är det företagens och privatpersoners ansvar att säga ”nej tack” när råd ger lägre skatt? 

Ett enat motstånd mot bedrägeri och korruption

Debatt 24 april, 2019 Nigel Iyer och Carina Sörqvist: ”Enligt vår erfarenhet är det inte svårt att identifiera bedrägeri".

För statliga myndigheter finns redan krav på hållbarhetsrapportering

Debatt 12 mars, 2019 Debattreplik: "Generella krav liknande de i ÅRL skulle inte bidra till en mer enhetlig rapportering".

Stora brister i lagstadgade hållbarhetsrapporter

Debatt 28 februari, 2019 För att hållbarhetsrapporter­na ska vara användbara som underlag mellan intressenter och företag måste bristerna åtgärdas.

Klient eller kund – eller något tredje?

Debatt 22 februari, 2019 "Akademiker och praktiker borde skapa ett ord som bättre beskriver revisorns relation till den reviderade".

Hållbarhetsrapportering- något vi måste kunna lita på

Debatt 18 februari, 2019 Per Johansson: Hållbarhet blir en allt viktigare del i rapporteringen men systemet uppvisar stora brister.

Skriv ett debattinlägg

 Upp