Debatter

Hur attraherar vi ”rätt” personer till branschen?

Debatt 4 juni, 2018 Johanna Sylvander: Att sänka kompetenskraven kan få helt motsatt effekt gällande branschens attraktivitet.

Fel att dela upp Big 4

Debatt 22 maj, 2018 Dan Brännström, generalsekreterare FAR: Vi får inte tuffare revisorer genom att dela upp Big 4.

Problemlösningsförmåga viktigare hos revisorer än ”rätt examen”

Debatt 8 maj, 2018 Per Johansson: Revisionen måste kunna attrahera analytiska människor som förstår teknik och kan hantera informationsflöden.

Högre eller lägre gräns för revisionsplikt – vad är bäst för företagen?

Debatt 4 maj, 2018 Göran Johansson: "Under alla omständigheter kvarstår frågeställningen: Är revisorsyrket något att satsa på inför framtiden?".

Samhällsnyttan med revision borde komma fram i debatten

Debatt 2 maj, 2018 Urban Engerstedt: Hur opartisk och självständig kan en person vara mot den som ”föder” en?

Sverige drömland för ekonomisk brottslighet

Debatt 23 april, 2018 Helena Adrian: Drabbade blir staten, seriösa företagare och svenska medborgare som betalar skatt.

HQ-domen visar att aktiebolagsrätten måste förnyas

Debatt 10 april, 2018 Sussi Kvart: Jag menar att tiden är mogen att införa regler i Sverige om koncernrätt.

Vi ska samarbeta – inte konkurrera – om kunden!

Debatt 22 mars, 2018 ”Redovis­ningskonsulten och revisorn har olika arbetsupp­gifter och våra olika insat­ser kompletterar varandra.”

Override-regeln: Måste vi verkligen följa reglerna?

Debatt 15 mars, 2018 Jesper Fagerberg skriver om override-regelns plötsliga tillämpande i svensk revision.

Oklar ansvarsfråga i brf

Debatt 6 mars, 2018 Nybildade bostadsrättsföreningar (brf) tillämpar i huvudsak K2-regelverket och redovisar byggnadsavskrivningar som underskott.

Skriv ett debattinlägg

 Upp