Debatter

Kan och ska revisionen stöpas i samma form?

Debatt 23 november, 2020 "RI:s ställningstagande står i konflikt med kommunallagens bestämmelser och riskerar den kommunala revisionens helhetssyn."

Gemensam ansträngning för tydlighet behövs

Debatt 12 november, 2020 Sven Cristea: Tydlighet behövs kring de statliga stöden.

Var går gränsen för korruption?

Debatt 21 oktober, 2020 Natali Engstam Phalén: "Hög tid att ta ett kliv framåt i arbetet mot korruption".

Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor – en kostsam papperstiger?

Debatt 30 september, 2020 "Orimligt att företag på kort tid ska behöva ställa om när många kämpar för sin…

Vägen framåt för små- och medelstora byråer – lärdomar under pandemin

Debatt 22 september, 2020 "Företagare har stor nytta av oss som arbetar med revision, redovisning och rådgivning. Men det räcker inte."

Det är inte lätt att göra ”rätt”

Debatt 7 september, 2020 Jesper Fagerberg: Revision är lärorikt eftersom det ständigt kräver att man är beredd att lära sig nytt. 

”Företagare och revisorer kompletterar och behöver varandra”

Debatt 12 augusti, 2020 "Med en bra revisor hamnar företagarens pengar på rätt plats vid rätt tidpunkt".

Koncernbidrag lättar företagens bördor

Debatt 1 juni, 2020 "Nyligen meddelades att koncernbidrag inte är förenligt med att få stöd för korttidsarbete. Tänk om!"

Hög beskattning av energisektorn riskerar bromsa omställningen

Debatt 14 maj, 2020 "För att klara omställning till fossilfri produktion är det angeläget att utvärdera fastighetsskattens utformning"

Kommersiellt inriktade byråer ger välmående revisorer

Debatt 24 april, 2020 Hur organisationen är utformad är mer avgörande för revisorers välmående än lön och andra förmåner.

Skriv ett debattinlägg

 Upp