Debatter

Dags för gemensam utbildningsplattform för yrkesrevision

Debatt 20 oktober, 2017 Revisorsprofessionen riskerar att utarmas. Ett konkret hot mot yrkesgruppen, men även mot förtroendet för samhällsekonomin.

Magisterexamen viktig för revisorsyrkets status

Debatt 17 oktober, 2017 Forskarnas debattreplik: RI:s förslag på nya utbildningskrav för revisorer innebär en fortsatt avprofessionalisering av revisionsbranschen.

Krav om återinsättning av pensionspengar inte riskfritt

Debatt 16 oktober, 2017 Anders Palm angående fackförbundens begäran om återinsättning i Postnords pensionsstiftelse.

Ta itu med noten med redovisningsprinciper!

Debatt 14 oktober, 2017 Sven-Arne Nilsson i en replik till Anja Hjelströms artikel om upplysningar om redovisningsprinciper.

”Alla kan inte vara stöpta i samma form”

Debatt 12 oktober, 2017 FAR:s generalsekreterare Dan Brännström diskuterar här sin syn på utbildningssystemet för revisorer.

RI:s förslag stärker inte branschen

Debatt 4 oktober, 2017 Ansvaret för att tillgodose behovet av akademisk kompetens förskjuts från staten till revisorsprofessionen.

Varför ska Sverige ha strängare skatteregler än EU kräver?

Debatt 2 oktober, 2017 Svenska skatteregler måste vara lätta att tillämpa. Annars är risken stor att företag flyr landet.

Per Johansson: Revisorsyrket måste bli mer attraktivt

Debatt 21 september, 2017 Revisor riskerar att bli ett bristyrke. Det menar Revisorsinspektionens chef Per Johansson.

Goodwill med branschdynamiska glasögon

Debatt 14 september, 2017 Sven-Arne Nilsson vill begripa logiken bakom att värdepröva istället för att skriva av.

”Jag förlorar fotfästet när jag tränger igenom de olika forskningsresultaten”

Debatt 31 augusti, 2017 Debattreplik av Sven-Arne Nilsson: Kanske har forskningen något att lära av oss i praktiken.

Skriv ett debattinlägg

 Upp