Debatter

Utlys företagsamnesti för korttidsstödet

Debatt 1 juli, 2021 Åsa Lundvall och Karin Apelman: Korttidstödet behöver komma till den nytta som avsågs från början.

Grön rapportering behöver också granskas

Debatt 26 maj, 2021 FAR: Behovet av öppenhet och god information om företagens hållbarhetsrisker är stort.

Vår professionella bedömning riskerar att komma i skymundan

Debatt 7 maj, 2021 Heidi Nestlén: Fler regel- och doku­mentationskrav leder till ökat fokus på stan­dardisering.

Galopperande momskostnader att vänta för trav- och galopphästägare?

Debatt 23 april, 2021 Skatteverkets nya syn på trav- och galoppverksamhet skakar hästbranschen. Ulf Bokelund Svensson debatterar.

Replik: Att reformera ersättningssystemet till kommunala revisorer lindrar symptomen – men botar inte sjukdomen

Debatt 19 mars, 2021 Anna Thomasson: Det räcker inte med att se över hur den kommunala revisionen finansieras.

Reformera ersättningssystemet till kommunala revisorerna

Debatt 17 mars, 2021 Torbjörn Tagesson: Genom att flytta finansieringsansvaret för räkenskapsrevisionen till kommunstyrelsen säkerställs resurser och oberoende.

Replik: Var noga med vem som är var efter pandemin

Debatt 11 mars, 2021 Susanne Tillqvist: Distansarbete kan komma att slå tillbaka på flera områden - som jämställdhet.

Slutreplik: Avskrivningar på byggnader i bostadsrättsföreningar

Debatt 10 mars, 2021 Fördjupningsartikeln om avskrivningar på byggnader i bostadsrättsföreningar har vållat debatt. Nu sätter Per Gustafsson punkt.

Håll i den nya flexibiliteten efter pandemin

Debatt 9 mars, 2021 Tina Zetterlund: Covid 19-krisen har positiva effekter för de som vill kombinera karriär och familjeliv.

Skriv ett debattinlägg

 Upp