Debatter

Vår professionella bedömning riskerar att komma i skymundan

Debatt 7 maj, 2021 Heidi Nestlén: Fler regel- och doku­mentationskrav leder till ökat fokus på stan­dardisering.

Galopperande momskostnader att vänta för trav- och galopphästägare?

Debatt 23 april, 2021 Skatteverkets nya syn på trav- och galoppverksamhet skakar hästbranschen. Ulf Bokelund Svensson debatterar.

Replik: Att reformera ersättningssystemet till kommunala revisorer lindrar symptomen – men botar inte sjukdomen

Debatt 19 mars, 2021 Anna Thomasson: Det räcker inte med att se över hur den kommunala revisionen finansieras.

Reformera ersättningssystemet till kommunala revisorerna

Debatt 17 mars, 2021 Torbjörn Tagesson: Genom att flytta finansieringsansvaret för räkenskapsrevisionen till kommunstyrelsen säkerställs resurser och oberoende.

Replik: Var noga med vem som är var efter pandemin

Debatt 11 mars, 2021 Susanne Tillqvist: Distansarbete kan komma att slå tillbaka på flera områden - som jämställdhet.

Slutreplik: Avskrivningar på byggnader i bostadsrättsföreningar

Debatt 10 mars, 2021 Fördjupningsartikeln om avskrivningar på byggnader i bostadsrättsföreningar har vållat debatt. Nu sätter Per Gustafsson punkt.

Håll i den nya flexibiliteten efter pandemin

Debatt 9 mars, 2021 Tina Zetterlund: Covid 19-krisen har positiva effekter för de som vill kombinera karriär och familjeliv.

Jämställdhet gör företag mer framgångsrika – vi måste bara bestämma oss

Debatt 5 mars, 2021 Malin Nilsson, VD BDO: Jämställdhet är en affärskritisk fråga.

Replik: Avskrivningar och sparande i bostadsrättsföreningar

Debatt 26 februari, 2021 I denna slutreplik sätter Balans punkt för debatten kring avskrivningar, underhåll och sparande i bostadsrättsföreningar.

Replik: Underhåll och avskrivningar i bostadsrättsföreningar – vad är problemet, vems är felet och vad kan göras åt det?

Debatt 10 februari, 2021 "Det finns en del som talar för att problemets lösning inte bara ligger hos lagstiftaren."

Skriv ett debattinlägg

 Upp