Debatter

HQ-domen visar att aktiebolagsrätten måste förnyas

Debatt 10 april, 2018 Sussi Kvart: Jag menar att tiden är mogen att införa regler i Sverige om koncernrätt.

Vi ska samarbeta – inte konkurrera – om kunden!

Debatt 22 mars, 2018 ”Redovis­ningskonsulten och revisorn har olika arbetsupp­gifter och våra olika insat­ser kompletterar varandra.”

Override-regeln: Måste vi verkligen följa reglerna?

Debatt 15 mars, 2018 Jesper Fagerberg skriver om override-regelns plötsliga tillämpande i svensk revision.

Oklar ansvarsfråga i brf

Debatt 6 mars, 2018 Nybildade bostadsrättsföreningar (brf) tillämpar i huvudsak K2-regelverket och redovisar byggnadsavskrivningar som underskott.

#metoo har varit omstörtande

Debatt 12 februari, 2018 "Alla måste lära sig att se när invanda mönster tar över."

Revisorns roll – hur vet man vilka risker som bör tas?

Debatt 4 december, 2017 Går det att jämföra revision med bilbesiktning? Professor Nils-Göran Olve gör här ett försök.

Håll bestämmelser om kvalitetssäkring av hållbarhetsrapporten till direktivet

Debatt 1 december, 2017 Hållbarhetsrapporterande företag behöver förstå revisorns roll i relation till informationen som ska lämnas.

Dags för Revisorsinspektionen och akademin att tänka om?

Debatt 10 november, 2017 Sven-Arne Nilsson apropå Revisorsinspektionens förslag till nytt utbildningssystem.

IFRS 9 påverkar inkassoverksamheter

Debatt 4 november, 2017 Få uppmärksammar IFRS 9:s påverkan på konsumentkreditverksamheter. Det skriver Dylan Jones, FICO Norden.

Att uttala sig eller inte uttala sig – det är frågan

Debatt 30 oktober, 2017 Att revisorer har koll på juridiken borde vara självklart. Det skriver Jesper Fagerberg vid Riksrevisionen.

Skriv ett debattinlägg

 Upp