Webbinarium om penningtvätt riktat till branschen

5 maj, 2021

Finanspolisen och Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kommer tillsammans med länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland att anordna ett webbinarium som ”vänder sig främst till dig som arbetar med bokförings- och revisionstjänster, som skatterådgivare, oberoende jurist, bolagsbildare eller företagsmäklare.”

Syftet är bland annat att visa hur branschen utnyttjas, hur riskerna för detta ser ut och hur branschen kan skydda sig mot riskerna, enligt information på länsstyrelsens webb.

Webbinariet går både på för- och eftermiddagen 11 maj. Sista anmälningsdatum är 9 maj.

-> Information och anmälan på lansstyrelsen.se

Läs mer: Penningtvätt – så utnyttjas branschen av kriminella

Läs mer: RI varnar revisor – missade rapportera misstänkt penningtvätt

Läs mer: Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp