Vårens revisorsprov genomfört

28 maj, 2021

Balans kunde tidigare i år berätta om rekordsiffror för att skriva vårens revisorsprov. 108 personer genomförde slutligen examen 20-21 maj, vilket är det högsta antalet för vårprovet sedan 2016. Tentanderna fördelades på sex orter i Sverige efter postnummer. Resultatet samt svarsmallar och rättningskommentarer för provet beräknas vara klart 13 juli 2021, meddelar nu Revisorsinspektionen (RI) på webben.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp