Uppdatering: Rapporteringsplikt för skatterådgivare

20 september, 2019

Läget kring ny föreslagen rapporteringsplikt för skatterådgivare avseende transaktioner inom Sverige börjar klarna. I november ska propositionen om en sådan riksdagsbehandlas, vilket innebär att en lagrådsremiss kan vara klar redan i början av oktober. Det skriver FAR på webben. Sedan tidigare står det klart att Sverige ska införa rapporteringsplikt för gränsöverskridande transaktioner, enligt ett EU-direktiv. Utöver det driver den svenska regeringen frågan om att, separat från EU-direktivet, även införa rapporteringsplikt för skatterådgivare i Sverige, avseende inhemska transaktioner. Det förslaget påverkar mer än 25 000 rådgivare och 1,5 miljoner juridiska och fysiska personer.

Annons
Annons

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019 Myndigheterna arbetar allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

FAR:s disciplinnämnd får färre anmälningar

22 oktober, 2019 Antalet anmälningar till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt, visar en sammanställning.

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019 Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

17 oktober, 2019 SBO-rapportering leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i europeiska banker.

Deskjockeys har Norden som spelplan

14 oktober, 2019 Deskjockeys från Sverige öppnar kontor i Helsingfors med målet att bli nordiska digitala specialister.

 Upp