Uppdatering: Rapporteringsplikt för skatterådgivare

20 september, 2019

Läget kring ny föreslagen rapporteringsplikt för skatterådgivare avseende transaktioner inom Sverige börjar klarna. I november ska propositionen om en sådan riksdagsbehandlas, vilket innebär att en lagrådsremiss kan vara klar redan i början av oktober. Det skriver FAR på webben. Sedan tidigare står det klart att Sverige ska införa rapporteringsplikt för gränsöverskridande transaktioner, enligt ett EU-direktiv. Utöver det driver den svenska regeringen frågan om att, separat från EU-direktivet, även införa rapporteringsplikt för skatterådgivare i Sverige, avseende inhemska transaktioner. Det förslaget påverkar mer än 25 000 rådgivare och 1,5 miljoner juridiska och fysiska personer.

Annons
Far Online

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

 Upp