Tyck till om vägledning avseende penningtvätt

15 mars, 2019

FATF, Financial Action Task Force, har tagit fram ett vägledningsdokument till stöd för införandet och tillämpningen av standarder gällande penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

Nu vill FATF ha in synpunkter, senaste 8 april ska du ha lämnat dina åsikter. Dokumentet och information om hur du lämnar synpunkter hittar du här. Det går också bra att lämna synpunkter via FAR, läs mer här.

Annons
Annons

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

Månadens medlem: Sven-Arne Nilsson

10 maj, 2019 Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte och har studerat hur företagen identifierar immateriella tillgångar.

Experten: Nya regler för vouchers – det här gäller

8 maj, 2019 Britt-Inger Andersson svarar på de vanligaste frågorna kring nya regler för vouchers.

 Upp