Tyck till om vägledning avseende penningtvätt

15 mars, 2019

FATF, Financial Action Task Force, har tagit fram ett vägledningsdokument till stöd för införandet och tillämpningen av standarder gällande penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

Nu vill FATF ha in synpunkter, senaste 8 april ska du ha lämnat dina åsikter. Dokumentet och information om hur du lämnar synpunkter hittar du här. Det går också bra att lämna synpunkter via FAR, läs mer här.

Annons

KPMG:s vd Magnus Fagerstedt lämnar

26 mars, 2019 Magnus Fagerstedt lämnar KPMG med omedelbar verkan. Han och styrelsen är oense om framtiden.

Pernilla Lundqvist ny krönikör i Balans

22 mars, 2019 Ordförande för FAR:s policygrupp för redovisning Pernilla Lundqvist fattar pennan.

”Jag klarade provet!”

21 mars, 2019 För att öka chanserna att klara redovisningskonsultexamen bad Josefin Emitslöf om många olika arbetsuppgifter.

Månadens medlem: Jannike Gellerstam

20 mars, 2019 Jannike Gellerstam är auktoriserad revisor på Frejs, jobbar med generationsskiften och brinner för konsultationer med kunderna.

Bolagsverket: Revisorer – lämna in årsredovisningen digitalt!

19 mars, 2019 Obligatorium: Det gäller för digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag som följer K2 och K3.

Det här innebär de nya utbildningskraven för dig och din byrå

15 mars, 2019 De nya reglerna om utbildning för revisorer ställer krav på byråerna.

 Upp