Två tunga FAR-priser integreras

27 maj, 2020

Från och med 2020 integreras FAR:s pris Bästa Redovisning av Hållbarhet med priset för Sveriges Bästa Årsredovisning (där FAR är en av arrangörerna ihop med Nasdaq, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer), meddelar FAR på webben.  Därmed flyttas diskussionen om god hållbarhetsredovisning till att inrymmas i när priset för Sveriges Bästa Årsredovisning delas ut, vilket brukar ske i september. I och med integrationen av utmärkelserna kommer hållbarhetsjuryn att från och med i år enbart titta på noterade bolag, men i alla klasser, det vill säga Large Cap, Mid Cap och Small Cap. De två tidigare jurygrupperna kommer att samverka. Mer info om förändringen på far.se.

Annons
Far Online

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020 Färsk studie: Anamma nya tekniska lösningar ett måste om revisorn vill hålla sig a jour.

Torbjörn Westman – i hållbarhetens tjänst

24 juni, 2020 Torbjörn Westman: Att arbeta i branschen för revisorns roll, kvalitetssäkringen och tryggheten är jäkligt roligt.

 Upp