Sverigefinal av EY Entrepreneur Of The Year närmar sig

27 november, 2018

Under tisdagen korades den sista av de regionala vinnarna i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year. 31 januari 2019 möts de sex Sverigefinalisterna i Stockholm, där en vinnare utses, som får representera Sverige i världsfinalen i Monte Carlo.

  • 6 november, Sundsvall, vinnare: Gustav Paringer och Gustav Nord, Aptum AB.
  • 8 november, Västerås, vinnare: Rickard Rosander, HEROK (ER Maskiner AB).
  • 12 november, Malmö, vinnare: Marcus Wikström, Maria Nila AB.
  • 14 november, Stockholm, vinnare: Urban Edenström, Stronghold Invest AB.
  • 21 november, Göteborg, vinnare: Magnus Dafgård, Carl Dafgård, Fredrik Dafgård och Marie Dafgård, Gunnar Dafgård AB.
  • 27 november, Norrköping, vinnare: Johan Lyreborn, Configura Sverige Aktiebolag.
Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp