”Stora möjligheter med Standard Business Reporting”

21 april, 2021

Bolagsverket har tillsammans med bland annat myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Statistikmyndigheten SCB, Skatteverket, Tillväxtverket, Bokföringsnämnden och Finansinspektionen, utforskat och definierat effekterna vid ett införande av Standard Business reporting (SBR) i Sverige.

– SBR gör det möjligt att bygga ett digitalt ekosystem för privata företag och myndigheter, säger Thomas Flank, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket som lett uppdraget, på myndighetens webb.

– Om vi kan strukturera och återanvända företagsinformation kan vi minska företagens administrativa bördor att rapportera till myndigheterna och skapa stora samhällsekonomiska nyttor, både i Sverige och Norden, fortsätter han.

SBR är en metodik för digitalt utbyte av strukturerad information som bygger på en gemensam begreppsstandard.

Läs mer: Bolagsverket: ”Högt tryck på digitala lösningar”

 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp