Snart deadline för EY:s skattejuristtävling

5 februari, 2021

Drygt en månad återstår för den som vill anmäla sitt intresse till EY Young Tax Professional Of The Year (YTPY), EY:s casetävling som vänder sig till skatterättsintresserade juriststudenter i slutet av sin utbildning.

Förstapris är en anställning på EY med flexibel start, en kontant gåva samt en tävlingsplats i den globala finalen av Young Tax Professional of the Year. Deadline för ansökan är 7 mars, meddelas i EY:s Karriärbloggen.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp