Snart dags för EY Entrepreneur Of The Year

19 oktober, 2018

I november drar de regionala finalerna för EY Entrepreneur Of The Year  igång. Det skriver EY i ett pressmeddelande. Mellan 6-27 november ska juryn utse sex regionala vinnare, som sedan möts i en nationell final i Stockholm och vars vinnare därefter representerar Sverige i den globala finalen.

Temat för EY Entrepreneur Of The Year är mod, något som kommer att prägla regionfinalerna och vara en röd tråd i utformningen, maten och underhållningen, skriver EY vidare.

Regionfinaler i Sverige 2018

6 november – Sundsvall
8 november – Västerås
12 november – Malmö
14 november – Stockholm
21 november – Göteborg
27 november – Norrköping

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp