Skattejurist från Skeppsbron Skatt vinner uppsatspris

26 juni, 2019

Skattejuristen Amanda Du Rietz på Skeppsbron Skatt vinner Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter, en uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter, meddelar Svenskt Näringsliv på webben. Uppsatsvinsten för ”Beaktande av värdeminskningar i samband med utflyttningsbeskattning – en analys mot bakgrund av EU-domstolens praxis” delades ut 19 juni 2019 och bestod av blommor, diplom och 15 000 kronor i prispeng.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp