RSM tar över ARM Revisorer

25 april, 2019

De två ägarna till Göteborgsbaserade ARM Revisorer går i pension. Då kliver RSM in och tar över. Anna-Lena Carlsson, en av de kommande pensionärerna, följer med till RSM i ett år för att överföra revisionskunderna. Därutöver tillkommer redovisningskonsulterna Ellen Lu och Agneta Johansson, meddelar RSM på webben.

– Vi får möjlighet att leverera våra tjänster till fler ägarledda bolag samt får fler kompetenta och trevliga kollegor. Det är positivt, säger Daniel Ljungberg, vd på Göteborgskontoret.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp