RSM Finland ansluter till BDO

6 september, 2021

RSM:s finländska medlemsbyrå, 29 anställda och fem kontor, lämnar nätverket för att i stället ansluta till BDO Finland. Det skriver Revisionsvärlden. BDO Finland förvärvade 1 september RSM Finland och RSM Finlands fem delägare blir partner i BDO Finland.

“RSM har nu satt igång arbetet med att hitta en ny firma i Finland och från Sverige kommer vi så klart hjälpa till och bistå på alla sätt för att hitta en part som passar vår profil och kan bidra i vår fortsatta framgångsrika resa”, skriver Karl Andersson på RSM Sverige till Revisionsvärlden.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp