RI:s kvalitetskontroll av KPMG klar

15 maj, 2020

Nu publicerar Revisorsinspektionen (RI) tre rapporter avseende utförd kvalitetskontroll av KPMG i fråga om fyra personvalda auktoriserade revisorer i företag av allmänt intresse, enligt uppgift på RI:s webb. Myndighetens sammanfattande bedömning är att: ”revisionskvaliteten i de utförda revisionsuppdragen överlag har varit tillfredsställande”.

Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

 Upp