RI:s förslag på penningtvättsföreskrifter på remiss

1 juli, 2021

Revisorsinspektionens (RI) förslag på penningtvättsföreskrifter för auktoriserade och godkända revisorer samt revisionsföretag är nu ute på remiss, meddelar RI på webben. Förslagen i promemorian förtydligar och kompletterar bestämmelserna i penningtvättslagen. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Remissvar ska lämnas in till Revisorsinspektionen senast 15 september 2021.

-> Läs mer på RI:s webb

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp