Riksrevisor Helena Lindberg i öppen utfrågning

24 september, 2021

16 september var riksrevisor Helena Lindberg inbjuden till riksdagen för att berätta om sin årliga rapport för 2021. Bland annat redogjorde hon för de viktigaste iakttagelserna utifrån ansvarsfördelning, samt underströk betydelsen av tydliga ansvarsförhållanden för effektivitet och ansvarsutkrävande. Det skriver Riksrevisionen på webben. Andra frågor handlade om vad Riksrevisionens granskningar har visat när det gäller miljöskatter, utgiftstak och investeringar i infrastruktur, samverkan mellan myndigheter, hur myndigheter motverkar missförhållanden, och riksrevisorns bedömning av den svenska förvaltningsmodellen.

-> Utfrågningen sändes live och kan ses i efterhand på riksdagens webbplats

 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp