Riksrevisionens granskningsplan påverkas av pandemin

22 oktober, 2020

Den pågående coronapandemin innebär påfrestningar för staten, då dess utgifter ökar samtidigt som regeringens och myndigheternas samordning och anpassningsförmåga sätts på prov. Det skriver Riksrevisionen i samband med att myndigheten presenterade sin granskningsplan för 2020–2021 under gårdagen.

För Riksrevisionen leder nuvarande omständigheter bland annat till att vissa granskningar kommer att genomföras först när samhället övergått i ett mer normalt läge, enligt uppgift på myndighetens webb.

– Det finns dock flera pandemirelaterade frågor som bör granskas redan nu, exempelvis utbetalningar av olika stöd. Jag ser även ett behov av att granska om de olika besluten om finanspolitiska åtgärder har fattats utifrån rimliga beslutsunderlag, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg.

 • Skatterådgivare frustrerade över oklara coronastödsregler

  25 november, 2020 Coronastödsreglerna är otydliga och otidsenliga. Det är några kommentarer i Balans intervju med tre skatterådgivare.

  Pernilla Lundqvist expert i utredning om bokföringslagen

  24 november, 2020 Redovisningsspecialisten och FAR-profilen Pernilla Lundqvist tar plats som expert i utredningen om en modernare bokföringslag.

  Kampen mot penningtvätt – du som redovisningskonsult har en viktig roll

  23 november, 2020 Redovisningskonsulter är bra på att upptäcka misstänkta transaktioner.

  Kampen mot penningtvätt – ”Ta hjälp av FAR och var stolt”

  23 november, 2020 Klaes Gidlund är kvalitetskontrollanten som själv blev kontrollerad av länsstyrelsen.

  Mentorprogram öppnar dörrar: ”Integration gynnar byråerna”

  20 november, 2020 Omar Doughoz engagerar sig i PwC:s mentorprogram för att hjälpa ungdomar i socialt utsatta områden.

  Luften går ur efter inställt revisorsprov: ”Går aldrig att få igen all förlorad tid”

  19 november, 2020 Besvikelsen är enorm efter dagens besked att Revisorsinspektionen (RI) ställer in revisorprovet 23–24 november.

   Upp