Riksrevisionen: Ny strategi för internationellt utvecklingssamarbete

11 februari, 2020

Riksrevisor Helena Lindberg presenterar i dag en ny strategi för Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete, där riktningen i samarbetet anges fram till år 2023. Målet är att underlätta effektiv förvaltning och demokratiska framsteg i utvecklingsländer och på så sätt medverka till att FN:s globala mål i Agenda 2030 uppfylls.

Bland annat ska Riksrevisionen under de närmaste fyra åren:

  • Öka samverkan med andra svenska myndigheter som är engagerade inom kapacitetsutveckling i biståndet.
  • Stärka hållbarhetsperspektivet, såväl vad gäller jämställdhet som miljöhänsyn.
  • Utveckla innovativa samarbetsformer och nya pedagogiska metoder i samverkan med samarbetspartners.
Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp