Riksrevisionen: Ny strategi för internationellt utvecklingssamarbete

11 februari, 2020

Riksrevisor Helena Lindberg presenterar i dag en ny strategi för Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete, där riktningen i samarbetet anges fram till år 2023. Målet är att underlätta effektiv förvaltning och demokratiska framsteg i utvecklingsländer och på så sätt medverka till att FN:s globala mål i Agenda 2030 uppfylls.

Bland annat ska Riksrevisionen under de närmaste fyra åren:

  • Öka samverkan med andra svenska myndigheter som är engagerade inom kapacitetsutveckling i biståndet.
  • Stärka hållbarhetsperspektivet, såväl vad gäller jämställdhet som miljöhänsyn.
  • Utveckla innovativa samarbetsformer och nya pedagogiska metoder i samverkan med samarbetspartners.
Annons
Annons

Äntligen Auktoriserad Redovisningskonsult FAR: ”Lättnad att få resulta­tet”

17 februari, 2020 Auktoriserad Redo­visningskonsult FAR. Balans har följt Fredrik Bäck från förberedelsekurs till tentamen.

Digital revisionsberättelse separat – flera programvaruleverantörer godkända

14 februari, 2020 Tre programvaruleverantörer erbjuder uppladdning av årsredovisningen och revisionsberättelsen från separata filer - fler på ingång.

Ägarna till Adrian & Partners lämnar – blir revisionskonsulter

13 februari, 2020 Nu ska Helena Adrian och Mats Olsson skapa sig en ny karriär som fristående revisionskonsulter.

Premiär för Karin Direkt

11 februari, 2020 Karin Apelman startar Karin Direkt - ny kommunikationskanal där hon kommenterar aktuella branschfrågor.

Sandra Törnblad den yngsta som klarat revisorsprovet: ”Fortfarande lite overkligt”

10 februari, 2020 Sandra Törnblad från Dillon i Malmö bland de 49 procenten som klarade senaste revisorsprovet.

Anders Vidén näst yngst att få godkänt på revisorsprovet: ”Auktorisationen en kvalitetsstämpel”

10 februari, 2020 Anders Vidén från PwC i Stockholm är en av 111 personer som klarade senaste revisorsprovet.

 Upp