Riksrevisionen kommenterar missvisande medieuppgifter

25 februari, 2020

18 februari publicerade Riksrevisionen sin granskning om rutavdraget. Nu skriver myndigheten att den mediedebatt som följt har innehållit felaktiga referenser. Det har påståtts att Riksrevisionen presenterat en beräkning av självfinansieringsgraden, vilket alltså inte stämmer. Däremot har Riksrevisionen ”konstaterat att det finns svagt empiriskt stöd för regeringens bedömning av att reformen är självfinansierad”, enligt en kommentar från riksrevisor Stefan Lundgren på webben. Läs kommentaren i sin helhet här.

Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp