RI uppdaterar om brexit

18 februari, 2021

Storbritanniens och Nordirlands utträde ur EU innebär att andra regler börjar gälla i fråga om svenska revisorers anställning vid brittiska revisionsföretag och bosättning inom Storbritannien. Det påminner RI om.

På sin webb skriver Revisorsinspektionen:

 • Endast revisorer som är godkända i Sverige och revisionsbyråer som är registrerade i Sverige får utföra lagstadgad revisionsverksamhet, samt att det krävs hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
 • Yrkestitlarna ”godkänd revisor” och ”auktoriserad revisor” får endast användas av revisorer som är godkända eller auktoriserade i Sverige av Revisorsinspektionen.
 • Revisorer för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, och som inte är auktoriserade eller godkända revisorer, måste vara bosatta inom EES om inte regeringen eller en offentlig myndighet som regeringen utsett tillåter något annat.

-> Läs mer på RI:s webb

 • ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

  Godkänt på revisorsprovet: ”En milstolpe i karriären”

  24 februari, 2021 Mindre än två månader efter examination kom det efterlängtade beskedet: Godkänt på revisorsprovet!

  Stagnerade branschlöner under pandemin

  23 februari, 2021 Medarbetare har försvunnit ur statistiken, bonusar strukits och nyutexaminerade har svårt att komma in.

   Upp