RI tar fram vägledning kring penningtvätt och terrorfinansiering

7 maj, 2019

Revisorsinspektionen (RI) har tagit fram material riktat mot revisorer kring penningtvätt och finansiering av terrorism. I vägledningen finns förutom information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering, även exempel på varningstecknen som revisorn bör vara uppmärksam på samt hur hen ska följa rapporteringsplikten enligt penningtvättslagen. Materialet har arbetats fram tillsammans med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer på RI:s webb här.

Läs mer på FAR:s webb här.

Läs mer: Penningtvätt – vad är det?

Annons
Far Online
Annons

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

 Upp