RI tar fram vägledning kring penningtvätt och terrorfinansiering

7 maj, 2019

Revisorsinspektionen (RI) har tagit fram material riktat mot revisorer kring penningtvätt och finansiering av terrorism. I vägledningen finns förutom information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering, även exempel på varningstecknen som revisorn bör vara uppmärksam på samt hur hen ska följa rapporteringsplikten enligt penningtvättslagen. Materialet har arbetats fram tillsammans med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer på RI:s webb här.

Läs mer på FAR:s webb här.

Läs mer: Penningtvätt – vad är det?

Annons
Annons

Valuta för EU-pengarna

20 maj, 2019 Balans intervjuar Eva Lindström - svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten.

Det här gör Europeiska revisionsrätten

20 maj, 2019 Sedan 1977 finns Europeiska revisionsrätten som granskar EU:s finanser. Här kommer en snabbkurs.

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

 Upp