RI söker kvalificerad jurist

4 februari, 2019

Har du en jur.kand. eller juristexamen? Och flerårig erfarenhet av arbete vid myndighet, exempelvis Regeringskansliet, domstol eller tillsyns- och utvärderingsmyndighet, eller annan kvalificerad yrkeserfarenhet från revisions- eller advokatbyrå? I så fall kan du vara den kvalificerade jurist Revisorsinspektionen (RI) är på jakt efter. Arbetsuppgifter är bland annat att självständigt handlägga disciplinärenden och ärenden om förhandsbesked fram till avgörande. Vidare ingår även att handlägga ärenden som överklagas till domstol och att delta i lagstiftningsarbetet på revisors- och revisionsområdet. I dag arbetar 24 personer på RI varav de flesta är revisorer eller jurister. Sista ansökningsdag 10 februari. Mer om tjänsten på RI:s webb.

Annons
Annons

”Att bli auktoriserad har alltid varit ett mål”

26 april, 2019 Balans följer: I höst jagar Fredrik Bäck, redovisningskonsult på BDO i Uppsala, auktorisationen hos FAR.

Eva Lindström har koll på EU-pengarna

23 april, 2019 Sverige betalar årligen 24-44 miljarder kronor till EU. Hur vet vi att pengarna redovisas rätt?

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

17 april, 2019 Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

Interna diskussioner på KPMG om vd-posten

12 april, 2019 Arbetet med att utse en ny vd på KPMG fortsätter. Ordförande Björn Hallin kommenterar.

Uppsats om IFRS 3 får pris

11 april, 2019 Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

 Upp