RI informerar om ny avgiftsnivå

6 november, 2018

Avgiftsnivån till Revisorsinspektionen (RI) för den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen kommer att justeras inför 2019, meddelar RI. Det gäller kvalitetskontrollen som omfattar revisorer och revisionsbolag som har uppdrag i företag av allmänt intresse. Avgiften bestäms med hänsyn till antalet revisionsuppdrag och till hur stort företaget av allmänt intresse är. Under 2017 och 2018 har avgiften varit temporärt sänkt och kommer inför 2019 att återställas till den nivå som gällde för 2016.

Annons

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

17 april, 2019 Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

Interna diskussioner på KPMG om vd-posten

12 april, 2019 Arbetet med att utse en ny vd på KPMG fortsätter. Ordförande Björn Hallin kommenterar.

Uppsats om IFRS 3 får pris

11 april, 2019 Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

Hallå där… Gunilla Eklöv Alander

9 april, 2019 Forskaren Gunilla Eklöv Alander har skrivit nyutkomna En bok om revision. Balans intervjuar författaren.

Inte utan min mentor

4 april, 2019 Hon var toppstudenten, han den aktade redovisningsspecialisten. Intervju med Pernilla Lundqvist och mentorn Sten-Eric Ingblad.

Experten: Rättvisande bild enligt K2

3 april, 2019 Så ska du tänka för att kunna uppfylla kravet på rättvisande bild enligt K2.

 Upp