RI informerar om ny avgiftsnivå

6 november, 2018

Avgiftsnivån till Revisorsinspektionen (RI) för den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen kommer att justeras inför 2019, meddelar RI. Det gäller kvalitetskontrollen som omfattar revisorer och revisionsbolag som har uppdrag i företag av allmänt intresse. Avgiften bestäms med hänsyn till antalet revisionsuppdrag och till hur stort företaget av allmänt intresse är. Under 2017 och 2018 har avgiften varit temporärt sänkt och kommer inför 2019 att återställas till den nivå som gällde för 2016.

Annons

Månadens medlem: Jessika Andersson

15 november, 2018 Dubbla yrkesroller för motorfrälst Pite-bo. Hej Jessika Andersson, Revisionären!

Nöjda kunder ger fler kunder

13 november, 2018 På Revisionsbyrån i Kristianstad gäller kombinationen stort ansvar och mycket frihet. Balans hälsar på.

Fika med Maria Öhman: ”Företagsstyrelser bör ta in externa ledamöter”

9 november, 2018 Styrelsearbete blir allt mer attraktivt. Balans fikar med Styrelseakademien Sveriges vd Maria Öhman.

Svante Forsberg: ”Jag har förlöst sju barn”

8 november, 2018 Det var egentligen en slump att Svante Forsberg hamnade på Deloitte.

Därför flyr revisorsassistenter yrket

7 november, 2018 Så får man framtidens revisorer att återvända till branschen.

Toppbetyg för Balans – så tycker läsarna

5 november, 2018 Balans är väldigt uppskattad av FAR:s medlemmar. Mest intressanta är de yrkesrelaterade artiklarna.

 Upp