RI har utfört kvalitetskontroll av BDO

3 februari, 2020

Revisorsinspektionen, RI, har genomfört en kvalitetskontroll av BDO och dess anställda auktoriserade revisorer, som ett led i sin uppdragsbaserade kvalitetskontroll.

RI konstaterar i en rapport att system, ledningsfunktioner, riktlinjer och policys inom BDO möter kraven för gällande kvalitetsnormer.  Därmed anser RI att revisionskvaliteten i de granskade, utförda revisionsuppdragen har varit tillfredsställande.

Vissa uppdragsspecifika brister har dock framkommit. Bland annat konstaterar RI i rapporten att det saknas ”en sammanhållen och detaljerad granskning och bedömning av generella IT-kontroller”:

Rapporten finns tillgänglig på RI:s hemsida.

 

Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp