RI har utfört kvalitetskontroll av BDO

3 februari, 2020

Revisorsinspektionen, RI, har genomfört en kvalitetskontroll av BDO och dess anställda auktoriserade revisorer, som ett led i sin uppdragsbaserade kvalitetskontroll.

RI konstaterar i en rapport att system, ledningsfunktioner, riktlinjer och policys inom BDO möter kraven för gällande kvalitetsnormer.  Därmed anser RI att revisionskvaliteten i de granskade, utförda revisionsuppdragen har varit tillfredsställande.

Vissa uppdragsspecifika brister har dock framkommit. Bland annat konstaterar RI i rapporten att det saknas ”en sammanhållen och detaljerad granskning och bedömning av generella IT-kontroller”:

Rapporten finns tillgänglig på RI:s hemsida.

 

Annons
Far Online

WizWomen växer – hela Big 4 är nu representerat

5 juni, 2020 Jennifer Rock-Baley från EY ny i WizWomen. "En fjäder i hatten" för grundaren Susanne Tillqvist.

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

 Upp