RI har utfört kvalitetskontroll av BDO

3 februari, 2020

Revisorsinspektionen, RI, har genomfört en kvalitetskontroll av BDO och dess anställda auktoriserade revisorer, som ett led i sin uppdragsbaserade kvalitetskontroll.

RI konstaterar i en rapport att system, ledningsfunktioner, riktlinjer och policys inom BDO möter kraven för gällande kvalitetsnormer.  Därmed anser RI att revisionskvaliteten i de granskade, utförda revisionsuppdragen har varit tillfredsställande.

Vissa uppdragsspecifika brister har dock framkommit. Bland annat konstaterar RI i rapporten att det saknas ”en sammanhållen och detaljerad granskning och bedömning av generella IT-kontroller”:

Rapporten finns tillgänglig på RI:s hemsida.

 

Far Online

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

Experten reder ut: Ställda säkerheter

19 mars, 2020 Redovisning av ställda säkerheter - vad gäller? Göran Abrahamsson reder ut.

Byråanståndet ändras på grund av corona

19 mars, 2020 Coronaviruset påverkar även byråanståndet. Nytt beslut från Skatteverket.

 Upp