RI har utfört kvalitetskontroll av BDO

3 februari, 2020

Revisorsinspektionen, RI, har genomfört en kvalitetskontroll av BDO och dess anställda auktoriserade revisorer, som ett led i sin uppdragsbaserade kvalitetskontroll.

RI konstaterar i en rapport att system, ledningsfunktioner, riktlinjer och policys inom BDO möter kraven för gällande kvalitetsnormer.  Därmed anser RI att revisionskvaliteten i de granskade, utförda revisionsuppdragen har varit tillfredsställande.

Vissa uppdragsspecifika brister har dock framkommit. Bland annat konstaterar RI i rapporten att det saknas ”en sammanhållen och detaljerad granskning och bedömning av generella IT-kontroller”:

Rapporten finns tillgänglig på RI:s hemsida.

 

 • Tentand om revisorsprovet: ”Snabbaste sex timmar jag upplevt”

  18 januari, 2021 Elvira Stehn var en av tentanderna som skrev revisorsprovet i hemstaden Luleå.

  Grant Thorntons VD hyllar medarbetarna: ”Dragit ett tungt lass”

  15 januari, 2021 Trots utmaningarna 2020 har det gått bra för GT. Nu hyllar VD Anna Johnson medarbetarna.

  På kundens villkor

  14 januari, 2021 På Varbergs Revisionsbyrå finns ingen färdig mall – fokus är på kundens individuella behov.

  Svidande kritik mot Tillväxtverkets effektutvärderingar

  13 januari, 2021 Riksrevisionen riktar skarp kritik mot tre myndigheter vars analyser i näringspolitiska insatser brister i tillförlitlighet.

  Vill göra skatterätt lättillgängligt

  12 januari, 2021 Det behövs en ny approach till det skatterättsliga materialet, menar skatterättsprofessorn Eleonor Kristoffersson.

   Upp