RI godkänner KPMG:s utbildningsplan

28 juni, 2019

KPMG har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen (RI). Det betyder att KPMG har rätt att bedriva teoretisk utbildning från och med 25 juni 2019, meddelar Ri på webben. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos – och får sin utbildningsplan godkänd av – RI. Sedan tidigare har EY, PwC, Grant Thornton, BDO och den mindre byrån Nodum Revision i Nässjö fått klartecken.

Annons
Far Online
Annons

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

Allvarliga rättssäkerhetsfrågor i turer kring lagstiftning 

15 maj, 2020 Många vändor kring vilka företag som ska kunna få statligt stöd vid korttidspermittering. 

Anna Svanberg: Öppenhet är en förutsättning

15 maj, 2020 I februari tillträdde Anna Svanberg som VD för EY.

Redovisningsstandarder – så väljer företagen

15 maj, 2020 Två logiker styr när företag som driver egen forskning och utveckling redovisar sina tillgångar.

Fika med Karin Jonnergård: Revisorer saknar digitala verktyg för revision

14 maj, 2020 Professor Karin Jonnergård har påbörjat ett projekt inom digitaliseringens effekter på revision och kapitalmark­nad.

 Upp