RI godkänner KPMG:s utbildningsplan

28 juni, 2019

KPMG har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen (RI). Det betyder att KPMG har rätt att bedriva teoretisk utbildning från och med 25 juni 2019, meddelar Ri på webben. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos – och får sin utbildningsplan godkänd av – RI. Sedan tidigare har EY, PwC, Grant Thornton, BDO och den mindre byrån Nodum Revision i Nässjö fått klartecken.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp