RI finner brister i kvalitetskontrollen av Mazars

21 februari, 2020

Revisorsinspektionen (RI) är klar med kvalitetskontrollen av Mazars och bolagets auktoriserade revisorer. I och med kontrollen har RI funnit brister i system, rutiner, riktlinjer, policyer och ledningsfunktioner, enligt information på RI:s webb. Myndigheten noterar vidare att tillämpningen av gällande regelverk behöver utformas annorlunda och att revisionskvaliteten inom vissa uppdragsspecifika granskningar kan förbättras.

Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

 Upp