RI synar revisorers medverkan i kommunal revision

7 februari, 2019

Under våren inleder Revisorsinspektionen (RI) tematillsyn – som ska ses som ett komplement till kvalitetskontrollerna och den riskbaserade tillsynen, samt som en förlängning i arbetet med att främja god revisors- och revisionssed. Det är kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolags medverkan som sakkunniga i den kommunala revisionen som ska synas. Den nya tillsynen riktas mot ett specifikt område eller revisionsfråga och omfattar flera revisionsföretag och/eller revisorer, enligt RI:s webb. På så sätt hoppas myndigheten ”få en bättre helhetsbild samt identifiera gemensamma utmaningar”. Tillsynen inleds under våren och planen är att den egnomförs en gång per år.

Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp