RI synar revisorers medverkan i kommunal revision

7 februari, 2019

Under våren inleder Revisorsinspektionen (RI) tematillsyn – som ska ses som ett komplement till kvalitetskontrollerna och den riskbaserade tillsynen, samt som en förlängning i arbetet med att främja god revisors- och revisionssed. Det är kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolags medverkan som sakkunniga i den kommunala revisionen som ska synas. Den nya tillsynen riktas mot ett specifikt område eller revisionsfråga och omfattar flera revisionsföretag och/eller revisorer, enligt RI:s webb. På så sätt hoppas myndigheten ”få en bättre helhetsbild samt identifiera gemensamma utmaningar”. Tillsynen inleds under våren och planen är att den egnomförs en gång per år.

Annons
Annons

”Att bli auktoriserad har alltid varit ett mål”

26 april, 2019 Balans följer: I höst jagar Fredrik Bäck, redovisningskonsult på BDO i Uppsala, auktorisationen hos FAR.

Eva Lindström har koll på EU-pengarna

23 april, 2019 Sverige betalar årligen 24-44 miljarder kronor till EU. Hur vet vi att pengarna redovisas rätt?

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

17 april, 2019 Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

Interna diskussioner på KPMG om vd-posten

12 april, 2019 Arbetet med att utse en ny vd på KPMG fortsätter. Ordförande Björn Hallin kommenterar.

Uppsats om IFRS 3 får pris

11 april, 2019 Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

 Upp