RI synar revisorers medverkan i kommunal revision

7 februari, 2019

Under våren inleder Revisorsinspektionen (RI) tematillsyn – som ska ses som ett komplement till kvalitetskontrollerna och den riskbaserade tillsynen, samt som en förlängning i arbetet med att främja god revisors- och revisionssed. Det är kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolags medverkan som sakkunniga i den kommunala revisionen som ska synas. Den nya tillsynen riktas mot ett specifikt område eller revisionsfråga och omfattar flera revisionsföretag och/eller revisorer, enligt RI:s webb. På så sätt hoppas myndigheten ”få en bättre helhetsbild samt identifiera gemensamma utmaningar”. Tillsynen inleds under våren och planen är att den egnomförs en gång per år.

Annons

De är nominerade till Årets framtidsbyrå 2019

23 augusti, 2019 15 kvalificerade byråer har blivit fem nominerade. Balans har listan.

Auktorisation leder till nöjdare kunder

21 augusti, 2019 Redovisningsbyråerna särskiljer sig med mycket höga kundbetyg, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Auktorisation leder till högre betyg.

EU:s revisionspaket utvärderat

14 augusti, 2019 Första slutsatser: Ökad konkurrens och mer dynamik inom branschen.

Professionella värden styr revisorer och konsulter

12 augusti, 2019 Karin Seger: Revisorer och redovisningskonsulter känner stort ansvar för att ge kunden rätt alternativ.

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

 Upp