RI synar revisorers medverkan i kommunal revision

7 februari, 2019

Under våren inleder Revisorsinspektionen (RI) tematillsyn – som ska ses som ett komplement till kvalitetskontrollerna och den riskbaserade tillsynen, samt som en förlängning i arbetet med att främja god revisors- och revisionssed. Det är kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolags medverkan som sakkunniga i den kommunala revisionen som ska synas. Den nya tillsynen riktas mot ett specifikt område eller revisionsfråga och omfattar flera revisionsföretag och/eller revisorer, enligt RI:s webb. På så sätt hoppas myndigheten ”få en bättre helhetsbild samt identifiera gemensamma utmaningar”. Tillsynen inleds under våren och planen är att den egnomförs en gång per år.

Flyttad redovisning av momsen skapar ny oro bland löne- och redovisningskonsulter

14 februari, 2019 Nytt bakslag för många konsulter. 1 mars ändras sättet att redovisa momsen på Skatteverkets webb.

”Därför behövs en HQ-kommission”

14 februari, 2019 Carl Svernlöv om HQ-affären: ”Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen.”

NRF i Stockholm – hetaste frågorna 2019

13 februari, 2019 Under onsdagen träffas Nordiska Revisorsförbundet (NRF) för att komma överens om vägen framåt.

Skatteverket efter kritiken: ”Önskemålen finns på vår prioriterade lista”

13 februari, 2019 Nu ska Skatteverket se över vad som behöver ändras i AGI-systemet.

Skatteverkets system för AGI ger konsulterna extraarbete

13 februari, 2019 Redovisningskonsulter och lönekonsulter har stött på problem när de använt Skatteverkets nya tjänst AGI.

Redovisningskonsulten som blev ekonomichef

12 februari, 2019 Ann-Sofie Kjellberg, tidigare auktoriserad redovisningskonsult på PwC/Aspia och FAR-aktiv, kan titulera sig ny ekonomichef på Mazars. 

 Upp