Revisorslagen tillämpbar på kommunal redovisningsrevision

13 januari, 2020

Revisorslagen gäller och verksamheten står under Revisorsinspektionens, RI:s tillsyn, då uppdraget som sakkunnigt biträde i den kommunala redovisningsrevisionen utgör revisionsverksamhet. Det framgår av en rapport från RI:s tematillsyn av kommunal revision.

– Rapporten bekräftar behovet av en standard för kommunal redovisningsrevision, vilket är i linje med det projekt som vi inledde hösten 2018 med SKR och Skyrev, säger FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman.

Rapporten offentliggjordes under fredagen av RI efter att tematillsynen hade avslutats. Läs mer om tematillsynen på FAR:s hemsida och på Revisorsinspektionens hemsida.

 

Annons
FAR Online

Krav på lagändring efter kritiserad dom

23 januari, 2020 Reaktionerna på en HFD-dom om beskattning av styrelsearvoden har inte låtit vänta på sig.

It-revision: Ett hett och viktigt område i framtiden

20 januari, 2020 It-kompetens blir allt mer avgörande för revisorer. Ofta kan en it-revisor vara till hjälp.

Certifiering ger it-revisorn en kvalitetsstämpel

20 januari, 2020 En it-revisor kan skaffa en CISA-certifiering, som bland annat avser it-kunskaper, etik och professionalitet.

Stort rekryteringsbehov i branschen

13 januari, 2020 Byråerna planerar att anställa hundratals nya medarbetare i år.

Matnyttiga tips om hållbara företag

8 januari, 2020 Företagaren Carina Hedrum har skrivit en bok om att driva företag på ett hållbart sätt.

Experten reder ut: Rekonstruktion – ett alternativ?

20 december, 2019 Kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ för fler företag? Balans reder ut.

 Upp