Revisorslagen tillämpbar på kommunal redovisningsrevision

13 januari, 2020

Revisorslagen gäller och verksamheten står under Revisorsinspektionens, RI:s tillsyn, då uppdraget som sakkunnigt biträde i den kommunala redovisningsrevisionen utgör revisionsverksamhet. Det framgår av en rapport från RI:s tematillsyn av kommunal revision.

– Rapporten bekräftar behovet av en standard för kommunal redovisningsrevision, vilket är i linje med det projekt som vi inledde hösten 2018 med SKR och Skyrev, säger FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman.

Rapporten offentliggjordes under fredagen av RI efter att tematillsynen hade avslutats. Läs mer om tematillsynen på FAR:s hemsida och på Revisorsinspektionens hemsida.

 

Far Online

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

Experten reder ut: Ställda säkerheter

19 mars, 2020 Redovisning av ställda säkerheter - vad gäller? Göran Abrahamsson reder ut.

Byråanståndet ändras på grund av corona

19 mars, 2020 Coronaviruset påverkar även byråanståndet. Nytt beslut från Skatteverket.

 Upp