Revisorsinspektionen: Här är våra nya föreskrifter

14 juni, 2018

31 maj 2018 beslutade Revisorsinspektionen nya föreskrifter i Revisorsinspektionens författningssamling (RIFS). Dessa träder i kraft 1 juli och ersätter äldre föreskrifter från myndigheten. Det skriver Revisorsinspektionens på webben.

De nya föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om den teoretiska och praktiska utbildning som krävs för att få avlägga revisorsexamen, bestämmelser om dokumentation, försäkring och intern organisation samt bestämmelser om timkrav och ansökningsförfarandet.

Annons

Är technoethics och regtech nästa stora grej?

21 juni, 2018 Balans åker till Digital Day 2018 i Bryssel för att uppdatera sig om läget.

Månadens medlem: Helene Lindbäck

19 juni, 2018 FAR fått två nya medlemskategorier; basmedlem och studentmedlem. Hej, Helene Lindbäck, FAR:s första basmedlem.

KPMG satsar allt på rådgivning och revision

18 juni, 2018 KPMG säljer verksamheten inom redovisning och löneadministration.

Experten: 9 frågor och svar om moms i lantbruket

18 juni, 2018 Balans vänder sig till skattejuristen Fredrik Rosén för att få svar på de vanligaste frågorna.

Baker Tilly-vd: Jobba mindre, tjäna mer

14 juni, 2018 För Baker Tilly Mapema-vd:n Matthias Vidh är det så det ska vara.

”Man måste älska förändring”

13 juni, 2018 Klara Adolphson är ny chef för Organisation and Leadership Design på PwC Experience Center.

 Upp