Regeringen: Häv sekretessen kring korttidsstöd

19 mars, 2021

Enligt ett regeringsförslag från 11 mars bör sekretessen inte gälla för beslut om stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Detta för att tillgodose intresset av insyn. Det skriver Resultat. Tillväxtverket som hanterar stödet har i sin tur tidigare sagt att arbetsgivare kan lida skada av hävd sekretess kring korttidsstödet.

− Från FAR:s sida vill vi framföra att vår roll i korttidsstödet är att stötta våra medlemmar så att de kan hjälpa företagen att få rätt stöd i rätt tid, och att det är rätt företag som får stöden. Däremot tar FAR inte ställning i insyns- och offentlighetsfrågan, det är en fråga för regeringen, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR, i ett skriftligt uttalande till Resultat.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp