Redovisningstillsynen övertas av ny nämnd

10 januari, 2019

Finansinspektionen beslutade 9 januari 2019 att delegera övervakningen av regelbunden finansiell information till Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Fram till årsskiftet 2018/2019 var det börserna Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market (NGM Equity) samt Finansinspektionen som utövade redovisningstillsynen i Sverige.

Det var i somras som riksdagen fattade beslut att flytta redovisningstillsynen av börsnoterade företag från börsen till ett oberoende övervakningsorgan, något Balans skrev om här. En särskild nämnd bildades hos Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där FAR är en av aktörerna. Annika Poutiainen utsågs till ordförande och kommer att leda nämndens arbete.

– Nämnden kommer att ha ett öppet och transparent arbetssätt, och värdesätter en välfungerande och konstruktiv dialog med de noterade bolagen. I och med att Nämnden har fått ett helhetsansvar för redovisningstillsynen och kommer att bestå av ett starkt team av erfarna företrädare på redovisningsområdet, bidrar Nämnden till ett ökat förtroende och en mer hållbar finansmarknad, kommenterar Annika Poutiainen.

Annons

Pernilla Lundqvist ny krönikör i Balans

22 mars, 2019 Ordförande för FAR:s policygrupp för redovisning Pernilla Lundqvist fattar pennan.

”Jag klarade provet!”

21 mars, 2019 För att öka chanserna att klara redovisningskonsultexamen bad Josefin Emitslöf om många olika arbetsuppgifter.

Månadens medlem: Jannike Gellerstam

20 mars, 2019 Jannike Gellerstam är auktoriserad revisor på Frejs, jobbar med generationsskiften och brinner för konsultationer med kunderna.

Bolagsverket: Revisorer – lämna in årsredovisningen digitalt!

19 mars, 2019 Obligatorium: Det gäller för digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag som följer K2 och K3.

Det här innebär de nya utbildningskraven för dig och din byrå

15 mars, 2019 De nya reglerna om utbildning för revisorer ställer krav på byråerna.

Företag bättre på att upplysa om mångfald – men än finns kvar att göra

13 mars, 2019 Tack vare lagkravet på upplysningar om mångfald har bolagens rapportering blivit bättre.

 Upp