PwC publicerar Skattebarometern 2019

4 juli, 2019

Så många som 61 procent av de bolag som figurerar i PwC-undersökningen Skattebarometern 2019 uppger att det är viktigt med en  skattereform under nuvarande mandatperiod. Och 39 procent av bolagen svarar att tiden de lägger på skattehanteringen har ökat under de senaste fem åren. En annan slutsats PwC tar upp i sin sammanfattning är att skattemoralen får allt större betydelse för storbolagen. Mer om undersökninegn på PwC:s webb.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp