PwC presenterar CEO Survey 2021

9 april, 2021

För 24:e gången presenterar PwC den globala rapporten CEO Survey, i år med 1 779 företagsledare från 100 länder som berättar om sin syn på nuläge och framtid. ”Samtidigt som ekonomin spås gå på högvarv så målar företagsledarna upp allt fler utmaningar”, skriver PwC Sveriges VD Sofia Götmar-Blomstedt på webben. Orosmomenten består bland annat av pandemin, hälsorisker, cyberhot och skattehöjningar. En annan betydande framtidsfråga är hur ekonomisk återhämtning ska kunna kombineras med långsiktiga klimatmål, skriver Sofia Götmar-Blomstedt vidare. Mer om rapporten på PwC:s webb.

 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp