PwC: Digitaliseringsnivån stiger kraftigt

19 april, 2016

Företag i hela världen gör stora satsningar på digitaliseringen. Det visar PwC:s globala studie ”Industry 4.0: Building the Digital Enterprise” där det konstateras att den digitala tekniken kommer att ha gjort stora framsteg 2020. Företagsledare för över 2 000 företag i 26 länder har deltagit i studien och svaren visar att den genomsnittliga digitaliseringsnivån förväntas stiga från 33 procent till 72 procent inom fem år.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp