PrimeQ förvärvar halva Insera

7 september, 2021

PrimeQ-koncernen har under sommaren förvärvat 51 procent av Insera AB, som levererar lösningar för beslutsstöd, inom budget, analys och rapportering, enligt ett pressmeddelande. PrimeQ tillhandahåller i sin tur lösningar inom fyra affärsområden; ekonomi (där redovisning och lön ingår), it, telefoni och affärssystem. När Balans skrev reportage från byrån under 2019 berättade Maria Hansen, konsultchef, Eko­nomi & Lön, att PrimeQ hoppades kunna växa med 10–15 procent per år. Läs mer här.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp