Performance management missar ofta målen

13 december, 2019

81 procent av HR-cheferna anser inte att deras system för performance management, prestationshantering, stöder målen inom personalfunktionen. Sådana mål kan handla om hur kompensationer och befordringar hanteras eller om att öka personalens engagemang. Resultaten framkommer i en enkät från analysföretaget Gartner.

– Ett skäl till att initiativen fallerar är de höga produktionskraven, säger Jeanine Prime, analytiker på Gartner i ett pressmeddelande.

När HR-avdelningen på grund av krav på produktivitet och effektivitet tvingas arbeta för att minska arbetsbelastningen och jobba snabbare blir ofta dokumentation, indata och viktiga steg i uppföljningen av personalen lidande.

För att öka användbarheten och nyttan med systemen för performance management bör företagen anpassa systemen mer till affärs- eller personalbehoven, alternativt införa ökat stöd för gemensamma arbetslösningar, enligt Gartner.

Annons
FAR Online

Grant Thornton-revisor satsar på OS i Tokyo

27 februari, 2020 Balans pratar med Hana Antunovic om chanserna att få representera Sverige i nya OS-grenen karate.

”Våga utmana dig själv”

25 februari, 2020 Johanna Svensson: "Jag har haft förmånen att ha kollegor som har trott på mig".

Balans ökar närvaron på sociala medier

24 februari, 2020 Sedan flera år finns Balans på Twitter. Nu tar tidningen även steget in på LinkedIn.

Först ut med separata uppladdningar

19 februari, 2020 Nu har de första årsredovisningarna och revisionsberättelserna lämnats in till Bolagsverket via separata filer.

Äntligen Auktoriserad Redovisningskonsult FAR: ”Lättnad att få resulta­tet”

17 februari, 2020 Auktoriserad Redo­visningskonsult FAR. Balans har följt Fredrik Bäck från förberedelsekurs till tentamen.

Digital revisionsberättelse separat – flera programvaruleverantörer godkända

14 februari, 2020 Tre programvaruleverantörer erbjuder uppladdning av årsredovisningen och revisionsberättelsen från separata filer - fler på ingång.

 Upp