Optimistiskt bland Sveriges småföretagare

6 december, 2017

Nästan häften (46 procent) av Sveriges småföretagare räknar med att försäljningen kommer öka under det närmaste halvåret.  Den vanligaste orsaken är ett förbättrat produktutbud (24 procent), följt av fler försäljningskanaler (21 procent). Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en ny undersökning bland 1 038 små och medelstora företag i hela landet. Undersökningen har genomförts sedan 2011 och är en indikator på hur små och medelstora företag ser på den kommande tiden.

 

Mazars får en varning

19 februari, 2018 Mazars får en varning av Revisorsinspektionen. Skälet är upprepade brister i kvalitetsarbetet.

Nordic Smart Government underlättar företagandet

16 februari, 2018 Samarbetet Nordic Smart Government ska leda till smartare arbetssätt för nordiska företagare och myndigheter.

”Knivskarp konkurrens är inte positivt”

15 februari, 2018 Svenska byråledare känner inte igen sig i den franska beskrivningen av stenhård up or out.

PwC Sverige säljer hela sin redovisningsverksamhet

14 februari, 2018 PwC Sverige säljer hela sin redovisningsverksamhet Business Services. Köpare är riskkapitalbolaget IK Investment Partners.

I spåren av Panama-papers

13 februari, 2018 Panama-papers har hittills lett till höjd skatt och skattetillägg för 30 personer i Sverige.

Up or out – vart leder det oss?

9 februari, 2018 I Frankrike är konkurrensen så hård att revisorer upplever sitt arbete mer som en sport.

 Upp